protest_komrat_0

08.05.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 850 KERÄ BAKILMIŞ

Komratta protest edennär: “Ya hepsinä, yada hiç birinä!”; Gagauziya Başkanı: “Dün oldu bir titsi durum!”

Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta işsiz kalan iş patentları saabileri istedilär buluşmaa Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan, ama polițiyanın “yalvarmasına”, ani “İspolkomun önündä toplanmamaa”, geldilär Komrat primariyasının önünä, istemää panayırları açmaa deyni izin versinnär.

Komrat primariyasının önündä iş patentları saabilerin karşısına çıktılar Komrat primarı Sergey ANASTASOV, Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatı İliya UZUN, Komrat rayon administrațiyası başı İvan TOPALl hem Gagauziyanın Üstolan durumnarı Komisiyasının (ÜDK) azaları: ÜDK başı İvan KOLİOGLU hem Gagauziyanın saalıı koruma Upravleniyasının başı Svetlana DULEVA.

İş patentları saabilerin sancıylan savaşardılar annatmaa, ani panayırları lääzım açmaa, zerä insannar artık yok ne isinnär. Onnar söledilär, ani “Baba Marta ayın 17-dän beeri panayırlar kapalı da onnarın hiç bir geliri yok, devlet tarafından da hiç bir yardım uzadılmêêr”. İnsannar üfkäylän savaşardılar annatmaa, ki “bakmadaan ona, ani Komradın “Pobeda” sokaanında peydalandı türlü satıcılar, iş patentları saabilerinä deyni panayırları açmêêrlar”.

Protesta gelän insannar söledilär “öndercilerin ikiüzlülüü için”, urgulayıp, ani bir taraftan deerlär, ani yok nicä panayırları açmaa, zerä “orada çok insan toplanêr”, öbür taraftanda “kendileri beslenänFudjikurafabrikasınin işlemesinä izin vererlär, bakmadaan ona, ani orada, kapalı içerlerdä, 50 kişi birdän işleer”. Bu üzerä insannar ortaya çıkardılar lozungu – “Ya hepsinä, yada hiç birinä!”

Birkaç saat dartışmalardan sora, belli oldu, ani erindeki kuvetlär bişeycik yok nicä yapsınnar, zerä, nicä onnar söleerlär: “Moldova Üstolan durumnarı Komisiyası buna izin vermeer”.

Bu argumentı işideräk, protesta çıkannarın birisi dedi: “Ozaman, neçin sizi boşuna besleeriz?! Kimä lääzım bu sözdä avtonomiya?!” Cümne insanı Mihail VLAH da urguladı: “Gagauziya Halk Topluşunu plintustan aşaa aşaaladılar!”

Nelär sa annattılar Gagauziyanın Üstolan durumnarı Komisiyasının azaları da, hep aalaşarak, ani “yok nicä kabletmää karar, ani ters gidecek Moldovanın Üstolan durumnarı Komisiyasının kararlarına”.

Görüp, ani onnar “taştan bir duvara” kafalarınnan düülerlär, iş patentları saabileri dedilär, ani onnar da sokaklara satışa çıkaceklar. Komrat primarı buna dedi, ani sokakta var nicä satsınnar sade onnar, kim çiftçilik malları satêr, kalanı, toplayıp imza, danışsınnar ki Gagauziya Halk Topluşu bu soruşu çözmää deyni, karar alsın.

Protesta çıkannar başladılar baarmaa: “Neredä Gagauziya Başkanı İrina VLAH?”, “Neçin İrina VLAH gelmedi burayı?”, “Neçin o çıkmêêr insanın önünä?”, “Nekadar var nicä ona danışmaa, o bizi hiç bişeyä saymêêr!”, “Neçin İrina VLAH bizä cuvap vermeer?!” Neyä primar cuvap etti: “Başkan primarlarlan buluşêr, da biler ne olêr!”

Bu taa da pek insannarı kızıştırdı, ama onnar bişeysiz kaldılar, zerä işidän yoktu, da birazdana daalıştılar.

Ertesi günü İspolkomun toplantısında Gagauziya Başkanı İrina VLAH, söleyeräk Komrat primariyasının önündä iş patentları saabilerin tolantısı için, kimä sä cuvap vereräk, urguladı, ani “dün oldu bir titsi durum!” da “beni haberledilär, ani toplantıyı politika yasılıına geçirmişlär”.  İrina VLAH sayêr, ani “kim sa savaşêr ÜDKya baskı yapmaa hem durumu politika uuru için kullanmaa”.

Ama, bakmayarak insannarın protestlarına, Gagauziya öndercileri, azarlamaktan kaarä, kendilerindän bişey yapmadılar, ani insannarın istedikleri soruşlarını ii neetlän çözmää. Bunun erinä, İrina VLAH sadä tekrarladı ÜDK azalarını laflarını, ani “Moldova ÜDKsının kararlarına karşı yok nicä gitmää” hem Gagauziya “panayırları kendindän açarsalar, insannara ştraf ödettireceklär”.

PROTEST_KOMRAT (2)

BİR CUVAP YAZIN