aydar_kilim

09.08.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 6705 KERÄ BAKILMIŞ

Aydar küüyün “Gagauz Kilimneri” festivalin adeti taa ötää bozêrlar

Artık sekiz yıl sıravardı Gagauziyanın Aydar küüyündä olêr “Gagauz kilimneri” festivali, angısı adanmıştı Aydar küüyün Kurban gününä hem bu küüyün klisesinin Kurbanına, Büük Panaiya yortusuna da yapılardı o taman bu gündä – Harman ayın (avgust) 28-dä. Ama 2019-cu yıldan beeri bu adet bozuldu hem da taa ötää bozulêr.

İlktän 2019-cu yılda, Gagauziya Başkanın emirinä görä, “Gagauz kilimneri” festivalini Harman ayın (avgust) 18-nä çektilär, 2020-ci yılda taa aşaa, Harman ayın (avgust) 9-na  indirdilär. Bu yıl sa taa da aşaa aldılar – Harman ayın (avgust) 7-nä. Taa şaa nereyi?

Nicä da olsa, bu yılkı festival pek tantalalı geçti. Genä Gagauziya Başkanın kararınnan hem emirinnän burayı Gagauziyanın bücetindän büük cömertliklän bol-bol para harcandı. Unutmayın, ani o para Gagauziyanın uşaklarının aazından alınan paradır (bak: http://anasozu.com/usaklarin-aazindan-bukayi-alip-kendilerina-bucet-kurdular/).

Bu para verdi kolayını Aydar küüyünä diil salt Gagauziyadan, ama Moldovanın Çimişli, Kaul, Taraklı rayonnarından hem Kişinev kasabasından musaafirleri hem katılımcıları da kabletmää.

Günümüzdeki hem evelki kilimnerin sergisindän kaarä, “Gagauz kilimneri” festivalindä gösterildi türlü master-klaslar, gagauz adetleri hem sıraları, çarşı oldu. Bitkidä da gösterildi bir konțert.

Döneräk kilimnerä lääzım sölemää, ani 1970-ci yıladan kırılmış kilimnerin arasında da 4 nominațiyada konkurs yapıldı:

1. En eski evelki kilim;

2. Günümüzdeki kilim;

3. Kilimin kırmak tehnikası;

4. “Koraf arası” yaratma.

Bu nominațiyaları kazanan kilim saabileri kablettilär Diploma hem üçär bin ley baaşış. Kalan katılımcılara festival laureatı Diplomaları hem ufak baaşışlar verildi.

Foto: gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN