grupa_3

29.03.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1223 KERÄ BAKILMIŞ

Bakalım şindi alınan kararların benizi nesoy olacek?

Baba Marta ayın 22-dä, iki yıldan sora, Kişinevda genä toplandı “Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlamentlar arası çalışmak grupası (komisiyası)”, angısının neeti 1994-cü yılda adanılmış “bir ayın içindä Moldovanın ZakonnarınıGagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakona görä doorutmaa hem uygulamaa.

Toplantı Moldova Parlamentı Başı İgor GROSU başkannıında yapıldı. Orada Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşu deputatları, Gagauziya Başkanı, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, başka kordiplomatik temsilcileri pay aldılar.

“Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlamentlar arası çalışmak grupası (komisiyası)” türlü adlar altında taa 2014-cü yıldan beeri hep toplanêr, ama, “neçin sä”, büünkü günädän hep kara yımırtalar yımırtladı.

2020-ci yılın Küçük (fevral) ayın 11-dä, soțialistlär taa kuvettäykenä, bu çalışma grupanın Moldova Parlamentında en son toplantısından sora. Biz yazdıydık, ki ortaya çıktı o, ani kara yımırtalar hiç bir zaman biyaza dönmeyeceklär. Bakalım şindi alınan kararlar bizim fikirimizi aktaraceklar mı?

BİR CUVAP YAZIN