ght_05_09_2023_1

07.09.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 252 KERÄ BAKILMIŞ

Başkanka köşeyi dönecek mi?

Gagauziya Halk Topluşu, kendisinin Ceviz ayın (sentäbri) 5-deki maasuz oturuşunda, genä Gagauziya İspolkomunu temelleştirämedi, çünkü ortaya birkaç soruş çıktı.

Soruşların arasında vardılar Gagauziya Bilim Merkezini İspolkomdan çıkarmaa da onu baamsız yapmaa. Vardı onnar da, ani İspolkoma kandidat azaların ikisi gagauzçayı bilmeer. Vardı taa başka da. Deyecez Halk Topluşuna saygısızlık: kimi Gagauziya İspolkomununa kandidat azaları toplantıya gelmedilär. Bu üzerä dä İspolkom yoktu nicä temelleştirilsin.

Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL bu kerä pek raat hem tez kayıl oldu  GHTnın kararlarınnan, adayarak, ani kusurları doorudacek.

Bizä kalsa, Başkanka taktikayı diiştirdi: zamanı uzadıp, Zakonca verilän 45 gün içindä Gagauziya Halk Topluşu tarafından Gagauziya İspolkomunu temelleştirämä vakıdını aşıp, GHTyı daatmaa da Gagauziyada eni Halk Topluşu seçimnerinä girmää.

Bölä Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL köşeyi dönecek da impiçmenttan kurtulacek.

BİR CUVAP YAZIN