1-ci_dunna_cengi

12.07.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 1917 KERÄ BAKILMIŞ

Bir yalancı “istoriin” hem Gagauz duşmanının beterinä kendimizdän bişey kalmêêr

Dört yıl geeri, Çadırdan «Память забытой войны» proektın öndercisinin Svetlana KAPANCInın hem “Dialog” Cümne Birliin teklifinä görä, I-ci dünnä (imperialistiçeskiy) cengindä (1914-1918 y.y.) pay alannarı hem ona kurban olannarı anma günü Gagauziyada Kasımın 11-dä bakılmaa başladı (bak: http://anasozu.com/i-ci-dunna-cengina-stela-hem-konferentiya/ hem http://anasozu.com/i-ci-dunna-cengin-kurbannarini-andilar/).

Şindi sa, onnarın beterinä, kim isteer, ani istoriya onnardan başlasın hem kim durmamayca yalêêr kimin sa nestesini, bu günü Harman ayın 1-nä aldılar.

Belliki, Gagauziya Halk Topluşu karar  alırkana, detallerä girmedään, inceleer salt o dokumentleri, ani onnarın önünä sürerlär. Dokumentleri sa hazırlayan kimnär? Osa kim mi?

Nicä da olsa Karar alındı hem yazık o insannara kim öndä gitti da okadar çalıştı, ani ani I-ci dünnä cengindä ozamankı Rusiyanın Basarabiya guberniyasından alınan 300 000 kişidän zeedä insannar için anmamızı diriltmää. O insannar – Çadırdan «Память забытой войны» proektın öndercisinin Svetlana KAPANCIya hem “Dialog” Cümne Birliin azaları.

Şindi, bu insannarın zaametini çiineyip, bir yalancı “istoriin” hem Gagauz duşmanının beterinä kendimizdän hem kendimizin istoriya zenginniklerimizdän genä bişey kalmêêr. Yazık.

Akademik hem poet Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN