Bengü_Zanet_

12.12.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1423 KERÄ BAKILMIŞ

BÖLÄ ÖMÜR – pek büük kısmet bu dünnedä…

Türkiyedä “Avrasya Yazarlar Birliin(AYB) “Bengü” yayınnarın “Gagauz kitaplıı” seriyasında tipardan çıktı poet Todur ZANETin “Ana Sözü” adlı peet kiyadı, kendi Facebook sayfasında bildirer AYB Başkanı Yakup ÖMEROGLU (bak: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159869409480238&id=569360237&sfnsn=mo).

Todur ZANETin 230 sayfalık “Ana Sözü” adlı peet kiyadında yayınnandı poetın peetleridän seçmelär hem Canabisinin en önemni țitataları.

Poetın yaratmalarını aşıklamaa deyni, kiyadın baş redaktoru Yakup ÖMEROGLU kiyadın kabına çıkarmış avtorun bu peetini:

Bän kopmadım hiç halkımdan:
Ne kahırdan, ne beladan, ne zorluktan.
Yaslı günnerindä onunnan hep oldum,
Kara kuvetlerä güüsümnän bän durdum,
Öldüm da, dirildim da – birliktä,
BÖLÄ ÖMÜR – pek büük kısmet bu dünnedä…”
(14.02.2015 yıl)

Not. Akademik, poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, sţenarist hem rejisör, çevirici, publiţist, televizioncu, Gagauz Milli Gimnasının avtoru (22.07.1990), “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, “Gagauzlık” Cümne Birliin bası Todur ZANET duudu: 1958-ci yılın Kirez ayın (iyün) 14-dä, Moldova Respublikasının Kongaz küüyündä (Gagauziya, Komrat rayonu).

25 kiyadın avtoru hem 63 kiyadın soavtoru. 29 ödüllerin saabisi, angıların arasında var TÜRKSOY basın ödülü hem “Haldun Taner’ın doğumun 100. yıl anısına” medal, TÜRKSAV “Türk Dünyasına Hizmet ödülü”, AYB Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışması ödülü, Türkiye “Dünnää Söz Akademisi” hem “Germania goldener Grand” ödülleri, Gagauziya medalleri hem Moldovanın “Gloria Muncii” ordenı.

Todur ZANET Sovietlär Birlii, Moldova, Türk Dünyası, Avrasya Yazarlar hem Türk Dili Konuşan Memleketlär Yazarlar Birliklerin azasıdır.

Büünkü gündä Gagauziya Kongaz küüyü lițeyi Todur ZANETin adını taşıyêr.

BİR CUVAP YAZIN