GHT_aciklamasi_1

08.12.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 263 KERÄ BAKILMIŞ

Bu Seçim kodeksı Gagauziyayının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı

2022-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 1-dä Moldova Paralamentı, bir partiyanın 55 sesinnän, kabletti Moldova Respublikasının eni Seçim kodeksını, angısına görä Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı.

Bu konuylan ilgili, Gagauziya Halk Topluşun deputatları Kırım ayın (dekabri) 6-da bir açıklama kablettilär, neredä doorudan söledilär, ani Moldova Parlamentı hem Moldova Respublikasının büünkü kuvetleri çiinedilär Gagauziyanın haklarını hem Moldova Konstituțiyasının 111-ci statyasını, bununnan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolu açıp.

Bu işi doorutmak için, GHT deputatları danışêrlar Moldova Prezidentına hem Moldovada bulunan halklararası hem diplomatiya misiyalarına.

Aşaada danışmanın PDFnı vereriz:
GHT_aciklamasi

BİR CUVAP YAZIN