emineskologlar (2)

04.09.2021, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE BÖLÜMÜ, 3551 KERÄ BAKILMIŞ

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı oldu

2021 yılın Harman ayın (avgust) 31-ri – Ceviz ayın (sentäbri) 1-ri günnerindä Kişinevda oldu Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı. Onu ortak hazırladılar Moldova hem Romıniya Bilimnär Akademiyaları, Kişinev “Mihai Eminescu” Romın Kulturası İnstitutu, Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezi, Romıniya Dumbraveni kasabasının primariyası.

Eminiskologların 10-cu Kongresı “EMİNESKU hem PAALILIKLAR DÜNNÄSI” başlıının altında geçti. Bu büük kultura olayına, Emineskunun evrenindän can çekmesi alan eminiskologlardan hem başka bilim insannarından kaarä, kendi dokladlarınnan, eni bulunan dokumentlärlän hem kiyatlarınnan katıldılar yazıcılar, araştırmacılar, çeviricilär, literatura kritikleri, epigramacılar h.b.

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresın açılışı geçti Moldova Bilimnär Akademiyasının büük başında. Aşılış iki bölümdän oldu. İlk bölümdä kutlandı o günü Moldovada bakılan “Bizim Romınca dilimiz” yortusu hem onunnan ilgili nasaatlar edildi. İkinci bölümdä dä Kongresın ofițial açılışı oldu. Açılışta söz tuttular Moldova Bilimnär Akademiyasının başı Akademik İon TİGİNÄNU (Ion Tighineanu), Romıniya Bilimnär Akademiyasının başı Akademik İon-Aurel POP, Dünneyin en büük eminiskologu Akademik Mihai ÇİMPOY (Mihai Cimpoi), Kişinev “Mihai Eminescu” Romın Kulturası İnstitutun başı Akademik Valriy MATEY (Valriu MATEİ). Sora da Mihai EMİNESKUnun yaşamasınnan hem yaratmalarınnan ilgili ana dokladlar okundu.

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresın ikinci günü toplantısı geçti Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezindä. Toplantı başladı kısa bir simfoniya konțertindän, nedän sora katılımcılar konuylan ilgili kendi bilim dokladlarını okudular. Toplantının ikinci payında da son bir yılın içindä Mihai EMİNESKUylan ilgili yazılan hem tiparlanan kiyatların prezentațiyaları oldu.

Gagauzlardan Eminiskologların 10-cu Kongresına katılan Akademik Todur ZANET tanıştırdı katılımcıları kendi “Yunus EMRE dilindä Mihai EMİNESKU” bilim dokladınnan hem kendisi tarafından gagauzçaya çevirilän hem da Gagauziya Bilim Merkezi tarafından taazä çıkarılan Mihai EMİNESKUnun bir kap altında tiparlanan “ÇEZARA” hem “SABAA YILDIZI (Luçafar)” yaratmaları kiyadınnan.
emineskologlar (1)
emineskologlar (3)
emineskologlar (5)
emineskologlar (6)

BİR CUVAP YAZIN