ght_tablo

03.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2516 KERÄ BAKILMIŞ

GHT seçimnereri – 122 kandidata yol açık

Umut ederiz, ani Ceviz ayın (sentäbri) 19-da genä dä Gagauziya Halk Topluşuna eni seçimnär olacek da Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) geçän 132 kandidattan 122-si onnara katılacek.

Nicä açıkladı MSK bu 122 kandidattan 21-ri Komunistlär hem soțialistlär blokundan, 2-si – PACE partiyasından, kalan 99 deputat ta, sözdä, baamsız.

Herliim bakarsak seçim bölümnerinä göra: ozaman göreriz, ani Gagauziya Halk Topluşunda depuat olmaa en çok isteerlär komratlılar: Komrat № 1 seçim bölümündä – 7 kandidat; Komrat № 4 s.b. – 7 kandidat; Ütülü küüyün № 20 s.b. – 6 kandidat.

Kalan çoyu seçim bölümünerindä 3-4-där kandidat var.

İkişär kandidat 6 seçim bölümündä var: Komrat № 2 s.b., Valkaneş № 8 s.b., Avdarma № 11 s.b., Çeşmä küüyü № 16 s.b., Karbalı № 23 s.b. hem Kıpçak № 31 s.b.

En az depuatat olmaa isteyän Kırlannar № 32 seçim bölümündä – burada sade 1 kandidat var.

BİR CUVAP YAZIN