Cadir_hederlez

10.05.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1961 KERÄ BAKILMIŞ

Çadırda “Hederlez” yortusunun kutlaması

Hep o günü, Hederlez ayın 6-da, Çadır kasabasında Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin “Hederlez” yortusunu kutlamasınnan ilgili kultura programası yapıldı.

Kutlamalar başladı Çadırın “At-Prolin” beygir fermasının ipodromunda yapılan 22-ci “Altın At” atlılar yarışmalarından.
Cadir_hederlez (1)

Koşulardan öncä bu fermanın direktoru Konstantin KELEŞ annattı hepsi beygirlär için, ani kulilerinnän geçirildilär tribunaların önündän.

Sora yarışmaklar başladılar: iki, üç hem dört yıllık atlarda hem büük beygirlerdä. Yarışmak koşuların arasında Kişinev kasabasından musaafirlerin at gösterisi yaptılar. Bitkidä da “Gagauziya Başkanın Kuboona” koşu oldu.

Yarışmaların önündä ipodromda konţert gösterdilär gagauz artistleri hem ansamblileri.

“Hederlez” yortusu ilerledi Çadır kasabasının parkında hem büük sokaanda.
Zanaat_ambari (1)

İlktän bütün Gagauziyadan artistlär hem ansamblilär bir paradlan geçtilär Mihail ÇAKİRın anmak taşından kasabanın parkınadan, neredä kuruluydu “Zanaat ambarı” sergisi. Bu sergidä Gagauziya hem Moldova incäzanaat uurunda ustalar, muzeylär hem şkolalar kendi yaratmaklarınnan hem milli imeklärlän musaafirleri tanıştırdılar. Onnarın arasında vardı türk imekleri da (mercimek köftesi, zeytinyalı barbunya, sarmısaklı köftä, Şakşuka, pidä, gözlemä, Kemalpaşa tatlısı, revani, sütlaç), angıları hazırlamıştılar Kongaz Suleyman Demirel liţeyi.
Zanaat_ambari (3)

“Hederlez” yortusunun kutlaması ilerledi artistlerin hem ansamblilerin büük bir yortulu konţertinnän, hem başarıldı yortulu salütlan.

BİR CUVAP YAZIN