patent_2

30.01.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 152 KERÄ BAKILMIŞ

Çadırdan patentçılar Başkannık binasına protesta çıktılar. D. KONSTANTİNOV: “Sizi burayı kışkırtannar topladılar!”

Bakmadaa ona, ani Gagauziya İspolkomu patentçılar için bir zakon hazırladı hem Büük ayın 30-da o zakon Gagauziya Halk Topluşunda lääzım oylamaya koyulsun, Büük ayın 26-da Çadırdan patentçılar Başkannık binasının önünä protestä geldilär, ki bu zakon kabledilsin deyni.

Başlayıp 2023-cü yılın Orak ayın (iyül) 1-dän Moldovada bir kaç kerä zapa altına koyuldu “İndividual işçilik patentı için” Zakon da insannar lääzım artık kasa aparatları kullansınnar hem soțial fonduna ödek ödesinnär.

Nicä açıkladılar protest edennär, onnar diil kayıl onunnan, ani vergi toplayan kuruluşlar (nalogovaya) paneerlarda maasuz reydlar yapêrlar da ekonomika agentlarına büük ştraflar keserlär.

Protest edän patentçılar danştılar onnarın önünä çıkan Gagauziya Halk Topluşu Başına Dimitriy KONSTANTİNOVa hem Gagauziya Başkankasının birinci yardımcısına İlya UZUNa kabletsinnär diişiklik erindeki “İndividual işçilik patentı için” Zakonuna, ne verecek kolaylıı kasa aparatlarını kullanmamaa hem soțial fonduna ödek ödämemää.

GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, danışarak patentçılara, dedi: “Sizi burayı kışkırtannar topladılar! Onnar herkerä bölä yapêrlar. Diil salt sizdä, patentçılarda, problema var. Bizdä düşük zarplatalı çok insan var. E kim ödeyecek vergileri uşaklar için şkolalarda, uşak başçalarında?”

Nicä taa sora belli oldu bu protestın arkasında durêrlar soțialistlär partiyasından GHT deputatları.

BİR CUVAP YAZIN