yangın_caltay

16.05.2022, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 184 KERÄ BAKILMIŞ

Caltayın Kultura evi yandı: kendindän mi, turuşturdular mı?

Hederlez ayın (may) 15-dä yaklasık saat dokuza avşamneyin tutuştu hem yandı Caltay küüyün Kultura evi.

Yangını sündürmää deyni geldiär yangıncılar hem üç yangın maşinası Tümay küüyündän hem Çadırlan Komrat kasabalarından.

Yangıncılar sündürdülär onu, ne kaldı örtünün hem tavanını tafta hem aaçları yandıktan sora hem çalıştılar, ani ateş komşu evlerä atılmasın hem ateş onnarı kaplamasın.

Caltayın Kultura evi yandı, ama peydalanêr birkaç soruş: 1996-cı yıldan beeri işlämeyän Kultura evi acaba nedän tutuştu – kendindän mi, turuşturdular mı?

Sanêrız, pek tezdä bu iş üzä çıkacek. Bakalım.

BİR CUVAP YAZIN