CÜMNE BOLUMU

ght_patret

2023.09.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya İspolkomun kurulması büün dä şüpä altında

Ceviz ayın (sentäbri) 5-dä Gagauziya Halk Topluşu toplanêr maasuz oturuşuna, neredä Gagauziya İspolkomun kurulmasınnan ilgili birkaç soruş bakılacek. Oturuşta Gagauziya İspolkomun kurulması ön  planda bulnêr, ama, esap alarak onu, ki İspolkoma kimi kandidatlar gagauz dilini bilmeerlär, Gagauziya İspolkomun kurulması büün dä şüpä altında. Gagauziya Halk Topluşu maasuz oturuşu saat 11:00 başlêêr.TAA DERINDÄN
maya_sandu_kongaz (1)

2023.09.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA, POLİTİKA BOLUMU

Maya SANDU Kongazda biznesmen karılarınnan buluştu

Moldova prezidentın pres-slujbası bildirdi, ani Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Moldova prezidentı Maya SANDU buluştu Kongaz küüyündä Gagaziyadan hem Taraklı rayonundan ellidän zeedä biznesmen karılarlan. Bildiriler, ani bu karılar kendi biznes çalışmalarınnan insannara iş eri vererlär, ufak biznesmennera yardım ederlär da bununnan memleketin kalkınmasına yardımcı olêrlar. Prezident Maya SANDU açıkladı, ani “Biznesmen karıları annattılar, nicä bizneslarını ilerlettilär, ne türlü malları yapêrlar hem nicä onnarı önä sürerlär. Onnar annattılar karşılanan problemaları. Biz inceledik memlekettä olan durumu, ekonomika ilerlemesinin potențialını hem devlet aracılıınan erindeki biznesa arka olma programaları, angısının arasında erindeki turizmanın ilerlemesiTAA DERINDÄN
aydar_kilimi (2)

2023.08.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

X-cu “Gagauz kilimneri” festivali oldu

2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 26-da Gagauziyanın Aydar küüyün evelki dermen çayırında oldu X-cu “Gagauz kilimneri” festivali, angısında pay aldılar bütün Gagauziyanın kilimcileri hem kultura zaametçileri. “Gagauz kilimneri” festivali 2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın (avgust) 28-zi) Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda, ya ona karşı. İlk altı yıl “Gagauz kilimneri” festivali haliz GAGAUZ hem GAGAUZLUK kilimcilii festivaliydi hem kurulmuş günündä bakılardı. Sora, işin içinä Gagauziyanın Başkankası girincä, festival oyuncaa döndü – onu yapardılar uydurma günnerdä, ozaman, açan BaşkanakanınTAA DERINDÄN
danç_evropa_1
Harman ayın (avgust) 15-20 günnerindä  Sloveniya devletindä oldu “Radiokomandalı eroplan modellerin havada serbest düüşündä Evropa Çempionatı”, neredä pay aldı Moldovanın baamsız birleşik komandası da, angısı “Moldova – bizim Vatanımız” lozungu altında kahramannıını gösterdi. Yarışmalar oldular 1:8 hem 1:12 maştabında yapılı olan I-ci hem II-ci Dünnää cenklerindä pay alan aeroplannarının modellerinnän. “Moldova – bizim Vatanımız” lozungu altında kahramannıını gösterän Moldovadan pilotların arasında vardı anılmış gagauz adamı, dokror Aleksandr DANÇ ta, angısı, nicä dä onun komanda dostları, serbest vakıdını hem canını bu işä baaşlêêr. Söz gelişi, Canabisi bu Çempionatta, 56 pilotun arasında,TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_15_16.2023
Harman ay (avgust) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Harman ay (avgust) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Ana Sözü” – 35 yaşında!”, “Serkan KAYALAR enidän TİKA Başkannıına atandı”, “Gagauziyada Gagauz Respublikasının kurulmasının 33-cü yılı baktılar”, “Türkülär, adetlär, portular hem el işlerimiz derneklerdä gelecää taşındı”, “Halk Topluşu diriner, Başkanka verilmeyä hazır”, “Ölmä eşeciim!.. Gagauz dilini üüreneceklär mi osa Halk Topluşun ensesini mi kıvradaceklar?”, “Moldovanın “Separatizma nacaa” Dimitriy KONSTANTİNOVun ensä kökündä”, “Mihail VLAH Başkankanın cümne danışmanı koyuldu”, “Moldovan hem bulgar rayonnarından şorcuların Gagauziyaylan ne işleri var?”, “Komratta “Komur-At” koşuları oldu”, ““Umutluk” futbolTAA DERINDÄN
kilim_plakat_
2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın (avgust) 28-zi) Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda, ya ona karşı, burada “Gagauz kilimneri” festivali yapılêr. Büün bu festivalin X-cusu yapılêr, artık, nicä bir regional festivali.TAA DERINDÄN
konstantinov_sep
Geçennerdä Moldovada “Separatizmaya karşı” kabledelän zakonu isteerlär Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOVa karşı “separatizma propagandası için” kullanmaa, çünkü o “demiş, ani insannar isteer Gagauz Respublikasını enidän kurmaa”. Aklınıza getireriz, ani Transnistriya televideniyasına verilän intervyuda hem taa sora “Europa Libera” radiosuna da, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV açıkladı, ani “gagauzlar var nicä Gagauz Respublikasına dönsünnär, çünkü insannar Gagauz Respublikasına dönmesini isteerlär”. Şindi bu laflar için kendisinä karşı Moldovada “Separatizmaya karşı” Zakonu kullanmaa isteerlär. Maamilä surat Moldova kuvetleri buna karşı bişey demedikleri için, Moldovada bir partiyanın başı açıkladı, ani yollamışTAA DERINDÄN
ay_arabası-2_1

2023.08.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İndiya ayda Rusiyanın yapamadıını yaptı

2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 23-dä  İndiyanın “Çandrayan-3” stanțiyasının konma modulü ayın üülen polüsuna yımışak bir konma yaptı. Bununnan  İndiya ayda Rusiyanın yapamadıını yaptı. İndiyanın kosmos aaraştırmaları kuruluşu (ISRO) açıkladı, ani İndiyanın “Çandrayan-3” stanțiyasının  konma modulü aya konduu gibi, onun platformasından “Pragyan” adlı ay gezicisi ay üzerinä indi da ay orada gezindi. İndiya oldu dördüncü devlet, angısı becerdi Erin sputrniinä kendisinin aparadını indirmää. “Pragyan” ay gezicisinin misiyası 14 gün sürtecek. Eridir urgulamaa, ani, İndiyanın “Çandrayan-3” stanțiyasının konma modulü ayın üülen polüsuna yımışak bir kondurmasınnan, İndiya ayda Rusiyanın yapamadıını yaptı. ÇünküTAA DERINDÄN
gagauz_respubli_yol
Transnistriya televideniyasına verilän intervyuda hem taa sora “Europa Libera” radiosuna da, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV açıkladı, ani “gagauzlar var nicä Gagauz Respublikasına dönsünnär, çünkü insannar Gagauz Respublikasına dönmesini isteerlär”. GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, soruşlara cuvap vereräk, urguladı “Biz göreriz, ani halk bunu isteer. Biz göreriz, ani [Moldova] Respublikası bizim zakonnarımıza biraz halak-bulak davranêr”. Dimitriy KONSTANTİNOV söledi, ani Ceviz ayın (sentäbri) 9-da Komratta Gagauziyanın herbir uurda deputatların toplantısı olacek, da deputatların birazı var nicä bu ideyadan yanı olsunnar. Not. 2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 19-da Gagauziyada kutladılar Gagauz HalkınTAA DERINDÄN
komur-at (1)_
Harman ayın (avgust) 19-da Gagauziyanın baş kasabsı Komrat kendi Kurban gününü kutladı hem komratlılarlan kasabanın o günkü musaafirlerinä deyni türlü kultura programası hazırladı: uşaklar yortusu, Gagauziya el zanaatçılrın sergileri, “Komur-At” at koşuları, pläj voleybolu hem, belliki, feyerferk. Komrat kasabasının Kurbanı gününä  baaşlanan “Komur-At” at koşuları Harman ayın (avgust) 20-dä, Komrat ipodromunda geçtilär. Komrat primarı Sergey ANASTASOV bildirdi, ani “Komur-At” at koşuları ikincilää yapılêrlar hem, umut etti, ani bu pek gözäl yarışmalar artık adetä döneceklär. Nicä açıkladı bu koşuları hazırlayannarından birisi, Gagauziyaiyanın Çadır kasabasının At-prolin” tamazlık at fermasının başı Konstantin KELEŞ,TAA DERINDÄN