CÜMNE BOLUMU

tempo_kurukut (3)_1
Çiçek ayın (aprel) 8-18 günneri Türkiye Ankara “Tiyatro Tempo” kukla teatrusu büük bir turne programasınnan Gagauziyaya geler. Bu turne yapılêr Türkiye “Yunus Emre Enstitüsü” hem Tirkiye Moldova Büüekelçilii ortaklıında hem da Gagauziya kultura hem üüredicilik Upravleniyaların omuz koymasınnan. Ankara “Tiyatro Tempo” teatrusu açıldı 1984-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 7-dä. 1985-ci yıldan beeri taa çok uşaklar için kukla spektaklileri koyêr hem isteyennerä bu uurda yardımcı olêr. Tiyatro Tempo” teatrusu dünnedä tanındı hem kendi başarılar için çok sayıdı halklararası ödülleri kazandı. “Tiyatro Tempo” teatrusu direktoru Marina YÜCEnin hem bu teatrunun rejisöru HalükTAA DERINDÄN
kauşan_klise (1)
Baba Marta ayın 29-da, Moldovada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büükelçisi Kent D. LOGSDON, Moldova Prezidentı Maya SANDU hem Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN kutladılar Kauşan kasabasının XVII-ci asirindeki “Panayıyanın Gökä Kabledilmesi klisesi”nin enilenmesi proektının başarılma yortusuna katıldılar. Kauşan “Panayıyanın Gökä Kabledilmesi klisesi”nin enilenmesi proektı yapıldı “Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büükelçililiklin Kulturaları Koruma Fondu”n tarafından verilän Granda görä. Bu Fondtan, edi yılın içindä, Kauşandakı bu klisenin enilenmesi hem korunması için 1 milion ABD doları verildi. NOT. Hep bu Fondun yardımınnan Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birli 2016-2017 yılında büük bir Proek başardı –TAA DERINDÄN
lep_kongaz (1)
Baba Marta ayın 29-da Moldova Prezidentı Maya SANDU Kongaz küüyündä pay aldı “Valkaneş-Kişinev” havadan geçän üüsek voltlu elektrika vermä liniyasının düzmesinin başlantı sırasında. Bu açılış sırası için küüyä Maya SANDUnun gelmesini üürenän kongazlılar hem kaçak politikacının İlan ŞORun taraftarları, türlü lozunglar ellerindä tutarak (“Çemodan, vokzal, Romıniya!”, “Gagauziyadan ellerinizi çekin!” “Maya paramızı soyêr”), buluşmak için, bekledilär Canabisini Kongazın girişindä. Ama buluşmak olmadı, çünkü insannarlan buluşmaa istämeyän Maya SANDU kendi kortejınan, kır yollarına sapıp hem Kongazı dolaylayıp, LÊPın açılışı erinä kırdırmadan vardı. “Valkaneş-Kişinev” havadan geçän üüsek voltlu elektrika vermä liniyasının düzmesinin başlantıTAA DERINDÄN
anev_gagauzlar (0)
Baba Marta ayın 26-27 günnerindä Türkmenistan Ak Booday kasabasında “Anev 2024 Türk dünnäsı kultura başkasabası” açılıs sırasında bulundu Gagauziya delegațiyası da. “Anev 2024 Türk dünnäsı kultura başkasabası” açılış sıraları pek genişti: ofițial tolpantıdan hem nasaatlardan kaarä, düzennendi resim hem el işleri sergisi, türk dünnesindän patret sergisi, Türkmenistanın hem türk milletlerin ortak konțerti oldu, hem da “Evelki Anay kulturası” Halklararası bilim konferențiyası yapıldı. Gagauziya delegațiyasının öndercisi Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA katıldı may hepsi ofițial hem kultura sıralarınaa, ani oldu “Anev 2024 Türk dünnäsı kultura başkasabası” açılışında hem, Gagauziyadan başkaTAA DERINDÄN
kongaz_recan (1)

2024.04.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Dorin REÇANın Kongazda iki türlü buluşması

Baba Marta ayın 28-dä Moldova premyer-ministrusu Dorin REÇAN pay aldı bir biznes sırasında, angısını Evropa biznes-asoțiațiyaları ortaklıınnan hazırladı Gagauziyanın “Next” işadamnarın Asoțiațiyası, bildirer pravitelstvonun basın servici. Moldovanın premyer-ministrusu Dorin REÇAN buluşmada urgıladı: “Vatandaşraımıza taa uygun yaşamak hem izmet vermäk için biz Evropayı evdä düzeriz. Moldova biznesmennarı da, bu sayıya Gagauziyadan olannar da, memleketin ekonomika uurunda ilerlemesindä hem iş erleri açmasında var Moldova pravitelstvosunun temel ortakları”. Buluşmada pay aldı Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL. Bizmesmennarlan buluşmaa geldii zaman, Moldovanın premyer-ministrusu Dorin REÇAN ansızdan taa bir buluşma yapmaa zorunda kaldı –TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_05_06.2024
Baba Marta ayın (mart) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2024-cü yılın Baba Marta ayın (mart) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauzluk muzeylerdä korunsun deyni, muzeylerä ruhumuzu verelim”, “Türkmenistanda “Anev 2024 Türk dünnäsı kultura başkasabası” sırası yapıldı”, “Konstituțiya sudu Gagauziyanın EPVya hakkını tanıdı”, “Andrey SPINUyu Gagauziyada insannar prost karşladılar”, “Gagauziyanın Temel Zakonuna diişiklik yapıldı”, “MOSKVAya YAKIN TERAKT: 143 ölü, 100-dän zeedä yaralı”, “Gagauziyaya hem Belț kasabasına TİKAdan Ramazan bereketi”, “TİKAdan taa bir bilim laboratoriyası”, “FİDAN Antalyada PAPŞOİylan buluştu”, “Türkiyenin 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Çanakkale cengindä enseyişin 109-cu yılı”, “Komrat muzeyinTAA DERINDÄN
spinu_gagauziyada (1)

2024.03.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Andrey SPINUyu Gagauziyada prost karşladılar

Baba Marta ayın 28-dä Gagayziyaya uuradı Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministru Andrey SPINU, angısını, Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) kompaniyasının önündä, insannar prost kablettiär. GRTda bir şouda pay almak için Gagauziyaya uurayan Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministrusunu Andrey SPINUyu karşlamaa deyni burayı birkaç insan geldi hem, plakatlar ellerindä, Canabisinä, merkezin hem “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyasının Gagauziyaya karşı zorlukları yaratmalarınnan, soruş sorumaa savaştılar. Nicä açıkladı kendisi Andrey SPINU “GRTda şouda pay almaktan vazgeçtim, çünkü studiyaya geldi organizațiyalı prestupniklär tayfasından bir erif”. GRTdan çıkıp, AndreyTAA DERINDÄN
turkmenistan_kultura_yili (5)
Baba Marta ayın 26-da Türkmenistan Ak Booday kasabasında “Anev 2024 Türk dünnäsı kultura başkasabası” açılısş sırası yapıldı. Açılış sırasında pay aldılar Türkmenistan premyer-ministrusu yardımcısı Mihricemal MAMMEDOVA, Türkmenistan dışişleri ministrusu Raşid MEREDOV, Türkmenistan kultura ministrusu Atageldi ŞAMURADOV, TÜRKSOY genel sekreteri Sultan RAEV, Türk devletleri teşkilatı genel sekreteri Kubanıçbek ÖMÜRALİYEV, Türk akademiyası Başkanı Prof. Dr. Şahin MUSTAFAYEV, Türk kultura hem miras dernään genel Başkanı Aktoti RAİMKULOVA, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusu yardımcısı Dr. Serdar ÇAM, Kazakistan Respublikasının kultura hem informațiya ministrusu yardımcısı Yerbol ALİKULOV, Kırgızistan Respublikasının kultura, bilgi, spor hem gençlikTAA DERINDÄN
ramazan_2024 (1)

2024.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyaya TİKAdan Ramazan bereketi

Musulmannarın, Paskellä gibi büük olan, Ramazan yortusunda Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) bütün dünneydä insannara Ramazan yardımnarı yapêr. Bu yıl Ramazan bereketinnän TİKA Gagauziya hem Moldovanın Belț kasabasının insannarınnan paylaşêr. Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev ofisi bu yıl Gagauziya için hazırladı hem da Çadır, Komrat hem Valkaneş rayonnarında insannara 1500 kutu iyecek malı verdi. TİKAcıyar paylaştılar bu bereketlän Kongaz küüyün insannarınnan da. Şindi yardımnar programasında sıra Moldovanın Belț kasabasında, bildirer TİKA Kişinev facebook sayfası.TAA DERINDÄN
toponinika_point_1

2024.03.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moldova toponimika uurunda Bulgariya yoluna yollanêr

Moldova Parlamentı ilk okumakta kabletti “Geografiya adları için Zakon” proektını, angısına görä veriler kolaylık bu uurda, eni adlardan kaarä, eski toponimika adlarını da diiştirmää. Nicä açıklanêr, bu Zakona görä “memleketin eni geografiya adları verilmesindä reguläțiya yapılacek”hen “eski geografiya adlarına eni ad koyulacek”. Bu çerçevedä “memlekettä toponimlar, tabiat elementları, istoriyalı hem kulturalı erlerin adları devlet dilindä yazılacek… Pek istenirsä, Moldovada yaşayan azınnıkların küülerinin hem geografiya adları var nicä yazılsın onnarın dilindä dä”. Esaba alarak, ani Moldova devletinin toponim hem geografiya adların yarısından çoyu büünkü gündä türkçä, tatarca hem nagayca, bu ZakonTAA DERINDÄN