CÜMNE BOLUMU

muzeyler (1)
Baba Marta ayın 22-dä Baş küüyündä kutladılar Gagauziyanın Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin kurulmasının 55-ci yılını, yapıp burada bir «Музеи в пространстве гагаузской культуры: вызовы времени и новые решения» (“Gagauz kulturasının enginniindä müzeylär: zamanın zorlukları hem eni çözümnär” – çeviri “Ana Sözü”) Bilim-praktika konferențiyası, angısını hazırladı Gagauziya kultura Upravleniyası. “Gagauz kulturasının enginniindä müzeylär: zamanın zorlukları hem eni çözümnär” Bilim-praktika konferențiyasında bilim insannarından kaarä, pay aldılar Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin çalışannarı, Moldova Respublikasından muzeycilär, Gagauziyanın hepsi muzeylerindän insannar, şkola muzeylerin zaametçileri, kolecın, lițeylerin hem gimnaziyaların direktorlarıTAA DERINDÄN
krokus_1

2024.03.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Hertürlü insannar var, kuvetlär dä

Cumaa avşamı, Baba Marta ayın 22-dä Moskvanın yakınnarında bulunan Krasnogorsk kasabasının “Krokus Siti Holl” (Crocus Sity Hall) konțert zalında olan teraktın kurbannar sayısı büüdü: 143 kişi ölü, 100-dän zeedä dä yaraı. Açıklanan haberlerä görä bütün dünnedän devlet kuvetleri hem devlet başları bildirdilär “Krokus Siti Holl” konțert zalında teraktlan ilgili olan kendi acızgannıklarını: kimi doorudan Vladimir Putina, kimi Rusiya insannarına, kimi dä sevdiklerini kaybedän herkezinä. Yabancı devletlerdän sıradan insannar da bir tarafta kalmadılar – Rusiya büükelçiliklerinä çiçek koyarak, kendi can sancılarını gösterdilär. Örnek olarak, Moldovada taa Baba Marta ayın 23-dä sabaalendänTAA DERINDÄN
acıizagannık_sandu_1
Moldova prezidentı Maya SANDU Moskvadakı terorist atakasını ayıpladı hem sevdiklerini kaybedän herkezinä acızgannıını bildirdi. “Moskovadakı teror atakasında ömürülerini kaybedennerin aylelerinä acızgannıımızı bildireriz. Moldova terorizmayı hem țivillerä, kabaatsız insannara her türlü zorbalık aktını ayıplêêr. Moldova dışişleri ministerliin bütün gecä aaraştırdıına görä, kurbannarın arasında Moldova vatandaşları bulunmêêr. Atakadan yaralıların hem sevdiklerini kaybedän herkezin yanındayız” açıkladı devletin başı, bildirer presedinte.md. *** Președinta Maia Sandu condamnă atacul terorist de la Moscova și transmite condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut pe cineva drag. „Condoleanțe tuturor familiilor celor decedați în atacul terorist de la Moscova. MoldovaTAA DERINDÄN
krokus_3_1

2024.03.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

MOSKVAya YAKIN TERAKT: 82 ölü, 100-dän zeedä yaralı

Cumaa avşamı, Baba Marta ayın 22-dä Moskvanın yakınnarında bulunan Krasnogorsk kasabasının “Krokus Siti Hol” konțert zalında terakt oldu. Bu saatta biliner, ani o teraktta 82 kişi öldürüldü, 100-dän zeedä dä yaralandı. Biliner, ani terakt başladı “Krokus Siti Hol” konțert zalının yanındakı maşinalara parkında avtomatlardan ateş edilmesindän. Sora teroristlär, insannarı öldüreräk, girdilär “Krokus Siti Hol” konțert zalınına, neredä, avtomatların ateşindän kaarä, taa iki dä bomba patlaması oldu. Nedn sora yangın başladı hem zalın örtüsü çöktü. Teraktlan ilgili pek meraklı açıklamalar oldu. Ukrayna Rusiyanın bu işi kendisinin yaptıını söledi. Amerika hem EvropaTAA DERINDÄN
fudjikura_1
Cümneyä açıklandı, ani Yaponiyanın “Fudjikura” kompaniyası, 100-dän zeedä işçisini sokaa atıp, Komratta kendi fabrikasını kapêêr. İsteeriz aklınıza getirmää, ani açan 2018-ci yılda “Fudjikura” kompaniyası, Belț kasabasından hepsi insan kuvetlerini süzmektän sora, Komrada taşınmaa başladı, biz sölediydik, ani, Gagauziya insannarının kuvetlerini süzmektän sora, burasını da brakacek. Bizi ozaman Gagauziyada kuvettä bulunannar işitmää istämedi. Taa da beter, bu kompaniyayı kendi kanadı altına aldıydı ozamankı Gagauziya Başkankası, da, boşaldıp erleri hem skladları, bu kompaniyaya türlü kolaylıklar yaptı. Açan pandemiya zamanında hepsinin çalışması zapa altına koyulardı, hep o Başkankanın izininnän burada insanarı işledärdilär: https://anasozu.com/komratta-protest-edennar-ya-hepsina-yada-hic-birina-gagauziya-baskan-dun-oldu-bir-titsi-durum/TAA DERINDÄN
aydar_muzey_acılıs (1)
Baba Marta ayın 15-dä, ofițial olarak, açıldı “Aydar küüyün iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyi”. Açılış sırasında pay aldılar aydarlılar hem başka erlerdän musaafirlär. “Aydar küüyün iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyi”ndä toplu iki bin eksponattan zeedä, angıları erleştirili üç sergi zalında. Ayırı bir er burada “Kilimcilik diri muzeyi” bulunêr, angısını 2016-cı yılda aldılar UNESCOnun material olmayan kultura varlıı reestrasına. Muzeyin açılış sırasında burada aydalı el ustaların sergisi da geçti. Gagauziya öndercilerinin adından bu açılışta pay aldı hem nasaat etti Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA.TAA DERINDÄN
kongaz_canakkale (3)_1
2024-cü yılın Baba Marta ayın 18-dä Kongaz Süleyman Demirel Türk-Moldova lițeyindä bakıldı Türkiyenin 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Çanakkale cengindä enseyişin 109-cu yılı. Çanakkale cengindä enseyişi Türkiyenin istoriyasında olan en büük kahramannık sayfalarından birisi sayılêr hem artık 109 yıl anılêr. Türkiyenin kurucusunu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olarak hepsi kahramannarı saygıylan anma sırasında, Kongaz Süleyman Demirel Türk-Moldova lițeyin üürencilerindän hem üüredicilerindän kaarä, pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL hem başka diplomatlar, Kişinev TİKA programaları Koordinatorluun personalı h. t. b.TAA DERINDÄN
GHT_15.03.2024_1
Baba Marta ayın 15-dä Gagauziya Halk Topluşu, GHT deputatların hem Başkanın seçilmesi için, Gagauziyanın Temel Zakonuna birkaç diişiklik yapıtı. Dişiklerin birisi temelleştirer onu, ani Gagauziya Başkanı seçilmää deyni, Başkannaa kandidat lääzım en azdan 10 yıl Gagauziya topraklarında yaşasın. GHT deputatı seçilmää deyni, kandidat lääzım olacek Gagauziyada 3 yıldan zeedä hem kendi seçim bölümündä 1 yıldan zeedä yaşasın. Başkan seçilän kişi hem seçilän GHT deputatları bütün mandat uzunnuunda lääzım yaşasınnar Gagauziyada. Bundan kaarä, Gagauziya Halk Topluşu deputatların hem Başkanın seçimnerinä kesin seçim gününü kurdu – GHTnın ya da Başkanın zakoncasa zamanınTAA DERINDÄN
baskan_serbest_gures (1)

2024.03.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Taa bir Başkan Kuboo – bu kerä serbest güreştä!

Gagauziyanın serbest güreştä “Boz kurt” klubun öndercesinin, Moldova Respublikasının güreştä  kıymetli trenerın hem Halk Topluşu deputatın Nikolay DUDOGLUnun teklifinä görä, Gagauziya Başkankası kurdu serbest güreştä kendi Kuboona turnirı. Bu Gagauziyada seftä geçän “Serbest güreştä Başkan Kuboo”na turnir, neredä pay aldılar Gagauziyadan hem komşu rayonnarından güreşçilär da, iki alaya bölünüp, Gagauziya hem Moldova karma komandaları olarak, onbir aarlık kategoriyasında yarıştılar. Sonunda karma komandalar 5:5 denk geldilär. Bu üzerä, sansın bilärmişlär nicä turnir bitecek, iki komandaya da öncedän hazırlanmış birär “Serbest güreştä Başkan Kubok”ları verildi. Turnirdä, siiredici olarak, vardılar Gagauziya Başkankası EvgeniyaTAA DERINDÄN
shod_kazayak_15.05 (2)
Bıkıp beklemää nezman Komrat toplayacek Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini, Baba Marta ayın 15-dä Gagauziyanın Kazayak küüyündä insannar kendi toplantısını toplandılar da can acısınnan, ama RUSÇA, Moldovada durumu hem Gagauziyanın ezmesini önä sürdülär. Hazırlanmış insannar nasaat ettiktän sora, Kazayak küüyündä insannarın toplantısı, gagauz halkın adından, RUSÇA kabletti bir “Açık kiyat” Evropa Birlii (EB) hem EB aza devletlerin diplomatlarına hem da halklararası diplomatiya kuruluşların temsilcilerinä: Открытое письмо гагаузского народа К вниманию дипломатов Евросоюза, стран-членов ЕС и других представителей международных дипломатических организаций Мы, жители Гагаузской автономии, информируем дипломатические миссии Европейского союза, стран-членовTAA DERINDÄN