CÜMNE BOLUMU

gagauz_respublikası_33 (2)_1
2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 19-da Gagauziyada kutladılar Gagauz Halkın Üstolan Kongresindä  tarafından 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da kurulan Gagauz Respublikasının 33-cü yıldönümü. Kutlamaklar sırasında, Gagauziya Halk Topluşun hem Gagauziya İspolkomun ofițial ortak oturuşundan, hem o oturitan soradakı konțettän kaarä, saygıylan koyuldu çiçeklär Gagauz Respublikası anmak plaketına. Kutlamak sırasında pay aldılar Gagauz Respublikasını kurucuları, Gagauziya Halk Topluşun deputatları hem Gagauziya İspolkomun azaları. Patretlär: halktoplushu.mdTAA DERINDÄN
gagauz_respublikası (3)
2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 19-da bakılêr 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da Gagauz Halkın Üstolan Kongresindä kurulan Gagauz Respublikasının 33-cü yıldänümü. Bütün dünnää biler, ani 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da, halklararası zakonnara görä, gagauzlar kurdular baamsız Gagauz Respublikasını ozaman, açan Moldova Respublikası kendi baamsızlıını kazanmadıydı. Moldova bunu yaptı bir yıdfan sora, açan SSRB daaldı.. Gagauz Respublikasını kurulmaa karar aldı Gagauz Halkın Üstolan Kongresinä ayırılan 450 deputatı, angıları 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da bir korkusuz Gagauz Respublikasının kurulmasını dünneyä bildirildilär. O Kongresinä ayırılan deputatlar ilktän 1990-cı yılın OrakTAA DERINDÄN
mihail_vlah_karar_hem_patret

2023.08.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Mihail VLAH Başkankanın cümne danışmanı koyuldu

Gagauziya İspolkom predsedatelin yardımcılıınna kandidat hem Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) cümne Kompaniyasının Gözledici komitetın artık eski predsedateli Mihail VLAH Gagauziya Başkankasının cümne danışmanı koyuldu. Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL açıkladı ani kendisi tarafından Harman ayın (avgust) 15-dä imzalanan kararınnan, Harman ayın (avgust) 16-dan beeri Gagauziya İspolkom predsedatelin yardımcılıınna kandidat hem Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) cümne Kompaniyasının Gözledici komitetın artık eski predsedatelini Mihail VLAHı cimne insannarınnan hem mas-mediyaylan ilişkilerindä Gagauziya Başkankasının cümne danışmanı yaptı. Bakmadaan ona, ani cümne insanı Mihail VLAH Gagauziya İspolkom predsedatelin yardımcılıınna kandidattı hem Gagauziya Radio hemTAA DERINDÄN
kilim
2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın (avgust) 28-zi, bu gündä Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda, ya ona karşı, burada “Gagauz kilimneri” festivali yapılêr. İlk altı yıl “Gagauz kilimneri” festivali haliz GAGAUZ hem GAGAUZLUK kilimcilii festivaliydi hem kurulmuş günündä bakılardı. Sora, işin içinä Gagauziyanın Başkankası girincä, festival oyuncaa döndü – onu yapardılar uydurma günnerdä, ozaman, açan Başkanakanın nestesi kalkardı: ba Harman ayın 7-dä, ba Harman ayın 9-da, ba Harman ayın 18-dä. Şindi, şükür, “Gagauz kilimneri” festivali genä Aydar küüyünTAA DERINDÄN
ght_11.08.2023_1_2

2023.08.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Halk Topluşu diriner, Başkanka verilmeyä hazır

Harman ayın (avgust) 11-dä oldu Gagauziya Halk Topluşun maasuz oturuşu, neredä 7 soruş bakılaceydı, angıları hepsicii Gagauziya İspolkomun kurulmasınnan ilgiliydilär. Bu oturuşta da, Halk Topluşun  teklifinä görä, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının başı İlan ŞOR tarafından teklif edilän Gagauziya İspolkomun strukturasını diiştirmää deyni, Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL bunu yapmaaistämedi. Onun için Halk Topluşu kendi gündelik işindä ilerlämedi. Bu kerä dä, Harman ayın (avgust) 4-dä gibi, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının tayfaları genä Gagauziya Başkannık binasının önünä, GHTya baskı için, insannarı getirdilär. Gagauziya Halk Topluşu oturuşun çeketmesinäTAA DERINDÄN
serkan_kayalar_1
Türkiye kultura ministrusu Mehmet Nuri ERSOYun teklifinä görä, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN kendi Kararınnan Serkan KAYALARı enidän TİKA Başkannı koydu. Bu kolaylıkta da, Gagauz Milli Marşın avtoru olarak, “Ana Sözü” gazetasının, bütün gagauz hallkın hem kendi adından Saygılı Serkan KAYALARın Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosunun  (TİKA) Başkannıına enidän atanmasınnı büük sevinmeliklän kutlêêrız. Moldovada hem Gagauziyada TİKAnın yaptıkları hem yapılacek proektaları için çok-çok şükür ederiz . Canabisinä, TİKA yolunnan Türkiyenin Bayraa hem adı altında yapılan bütün dünnääda proektların aslıya çıkarılmasında candan başarılar dileriz. Akademik Todur ZANET, “Ana Sözü” gazetasınınTAA DERINDÄN
AS_35_1

2023.08.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Ana Sözü” – 35 yaşında!

2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 14-dä tamamnandı 35 yıl, nicä dünneyi gördü “Ana Sözu” gazetamızın ilk nomeri. Bakmadaan türlü zorluklara, “Ana Sözu” gazetamızın büün dä ayakta kalêr. Ayakta kalêr, zerä yanımızda var gagauz milleti, Gagauzluumuz, “Ana Sözu” gazetamızın haliz dostları, var Türkiyemiz hem onun TİKA hem YTB kuruluşları, angıları, läääzım olduynan, herkerä bizä omuzunu koydular hem koyêrlar. Saa olsunnar. Geçän 35 yılın içindä sizlerä deyni, paalı okuycularımız, “Ana Sözu” gazetamızın 825 nomerini çıkardık hem, sizinnän barabar, gagauz dilinä, gagauz milletinä, devletliinä, kulturasına hem bütün türk dünnäsına izmet ettik. “Ana Sözu”TAA DERINDÄN
HALK_TOPLUSU копия
Harman ayın (avgust) 11-dä saat 11-00-dä başlayacek Gagauziya Halk Topluşun maasuz oturuşu, neredä Gagauziya İspolkomun kurulmasınnan ilgili 7 soruş bakılacek. Beklener, ani Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının tayfaları, GHTya baskı yapmaa deyni, genä getireceklär Gagauziya Başkannık binasının önünä türlü şorcuları da, onnarın istedkleri olmarsa, ozaman savaşaceklar ortalıı patlatmaa. Gagauziya Halk Topluşun (GHT) maasuz oturuşun gündelik işi burada: https://drive.google.com/file/d/1Lscxfd2R9kFoDKzGL0ZmYYgwdq0yQZby/view.TAA DERINDÄN
umutluk (1)
Komrat kasabasının merkez stadionunda kutladılar Komrat Regional internat sport lițeyin “Umutluk” furbol klubun U-16 hem U-19 komandalarını, angıları iki yaş uurunda Moldovanın futbolda çempionnarı oldular. Onaltı yaşınadan (U-16) “Umutluk” furbol komandası başardı Moldovanın futbolda “A” diviziyasını 72 oçkoylan (23 taramak, 3 denk hem 4 taratmak). Ondokuz yaşındakılar sa (U-19) – 59 oçkoylan (18 taramak, 5 denk hem 1 taratmak). Komrat kasabasının merkez stadionunda kutlamada Gagauziyanın bu genç komandalarına altın medalleri hem Kubokları verdilär Moldova Futbol Federațiyasının temsilcisi hem Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyasının geçici başı Sergey STOYANOGLU. Erdir urgulamaa, aniTAA DERINDÄN
avariya_tren (1)

2023.08.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Vagonnar devirildi: kaurucu sıcaa demir yolu da dayanamadı

Harman ayın (avgust) 5-dä, üülendän sora, Gagauziyadan geçän demir yolun Kulma-Çadır bölümündä yodan fırladı altı ük vagonu, ani Ukraynadan bodaylan üklüüdülär. Nicä bildirdi “Moldova demir yolu” devlet kuruluşu, ön incelemelerä görä, bu avariyanın sebepi – kaurucu sıcak havası, angısının beterinä kaynaklı olan relsalar dayanıklaa gevşedilär. Bu üzerä dä, Moldovanın Basarabka stanțiyasından Ukraynanın Reni stanțiyasına gidän Ukrayna ekininnän üklü 61ük vagonundan oluşan tren yolundan çıktı. “Moldova demir yolu” devlet kuruluşu açıkladı, ani iki günün içindä 50 kişi iki smena işleyip, 38 içindä demir yolunu düzdülär dä Harman ayın (avgust) 7-dä buTAA DERINDÄN