teatr1

29.03.2014, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BÖLÜMÜ, 3250 KERÄ BAKILMIŞ

“Dokuzuncu Tümen” (“Bekil beyin oolu Emran”) spektaklinin premyerası

Bütündünnä teatru günündä, Baba Marta ayın 27-dä, Çadırdakı “D.TANASOGLU” adına milli teatruda oldu bir premyera. O günü teatru gösterdi iki perdeli istoriya eposunu “Dokuzuncu Tümen” (“Bekil beyin oolu Emran”). Pyesanın avtoru hem rejisöru oldu dramaturg Todur ZANET(pyesa Azerbaycan “Dedä Korkut” Destanın 9-cu Bölümünä görä yazılı).

Premyeraya çadırlılardan kaarä, geldilär insannar bütün Gagauziyadan, Komrat hem Taraklı kasabaların teatruların artistleri hem direktorları. Zalda vardılar Gagauziya İspolkomun predsedatelin birinci yardımcısı Valeriy YANİOGLU hem Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Vasiliy İVANÇUK.

Taa Kişinvdan, eni spektakliyi siiretmää deyni, geldilär Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU hem koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, Moldovada Vengriya Büükelçisi Matyas SZILAGYI. (Premyeraya Moldovada Azerbaycan hem Rusiya büükelçileri da çaarıldı, ama Canabileri gelämedilär).
teatr5

Spektakli bir saattan zeedä sürttü. Ama siiredicilär bu vakıdı hiç duymadılar, zerä sţenada büülü bir ömür geçärdi. Artistlerin ustalıı, dooru seçilän rubaları hem horeografiya, maasuz hazırlanan muzıka hem şafk tonnarı verärdilär kolayını siiredicilär dalsınnar o evelki vakıtlara, Oguz devletin istoriyasına, aktörlarlan bilä yaşasınnar kahramannarın Dedä KORKUTun (aktör İlya HACI), Han BAYINDIRın (Anatoliy RADULOV), Bekil beyin (Mihail KONSTANTİNOV), Bekil beyin oolunun Emranın (Mihail GAGAUZ), Bekil beyin karısının (Elena DANACI) ömürünü. Görsünnär nicä o kahramannar Oguz devletini koruyêrlar, devletlii hem dini korumak için çalışêrlar hem cenk ederlär.

teatr2

Spektakli bittiktän sora siiredicilär, ayaa kalkıp, şamarlarını düüdülär milli teatrunun aktörlarına, zaametçilerinä hem pyesanın avtoruna hem rejisöruna.

teatr4

Bitkidä becerikli premyeraylan hepsini kutladılar Valeriy YANİOGLU, Mehmet Selim KARTAL, Matyas SZILAGYI, Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU, Vasiliy İVANÇUK, Todur ZANET Komrat hem Taraklı teatruların direktorları

Şindi teatru hazırlanêr bu spektakliyi götürmää Türk dünnäsının teatrular festivalinä, angısı olacek Hederlez ayın 1-14 günnerindä Türkiyenin Konya kasabasında.

İsteeriz burada hepsini sıralamaa kimin çalışmasınnan bu spektakli dünneyi gördü: Mihail KONSTANTİNOV, milli teatrunun direktoru; Konstantin DUŞKU, kompozitor; Dimitriy AHMADİEV hem Olga YAKİMENÇENKO, horeograflar; Lidiya TODİEVA, modellär resimcisi; Dimitriy STEFOGLU, dekor resimcisi; Mihail GAGAUZ, zannat öndercisi; Yuriy TATARLI – ses operatoru; İvan GERGELECİ – şafk operatoru; Tatyana KONSTANTİNOVA, terziyka.

teatr3

Ayırı lääzım sölemää başka aktörlar için, ani pay aldılar bu spektaklidä: İvan POPOV – izmetçi; Valentina GÜMÜŞLÜ – izmetçiyka; Renat RADOV – duşman; Natalya LAZAREVA hem Natalya İVANÇUK – gäurlar.

Urgulêêrız, ani “Dokuzuncu Tümen” (“Bekil beyin oolu Emran”) pyesa yazıldı TÜRKSOY kuruluşun teklifinä görä. Bıldır Azerbaycanın baş kasabasında Bakuda olan türk dünnääsı teatrular direktorların toplantısında TÜRKSOY tarafından alınmış karar, ani türk dünnäsının teatruları “Dedä Korkut” Destanın bir bölümünä görä spektakli koysun. 12 bölümdän 9-cu bölüm Çadırdakı “D.TANASOGLU” adına milli teatrusuna düşmüş. O bölümä görä dramaturg Todur ZANET pyesayı yazdı, teatru da 3 ayın içindä onu sţenaya koydu.

Spektaklinin premyerasını televideniyaya Gagauziyanın GRT kanalı çıkardı. Var umut, ani tezdä bu kanalın siiredicileri da “Dokuzuncu Tümen” (“Bekil beyin oolu Emran”) spektakliyi tezdä göreceklär.

BİR CUVAP YAZIN