dolu_sofra_2023 (0)

02.10.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 296 KERÄ BAKILMIŞ

“Dolu Sofra – 2023” Gastronomiya Etnokultura festivali – seftä hem sefa!

Valkaneş primariyası, administrațiyası, Gagauziya kultura hem Gagauziya agro-industriya kompleksı Upravleniyalarınnan barabar, Ceviz ayın 24-dä geçirdi Gagauziyanını ilk Gastronomiya Etnokultura festivalini – “Dolu Sofra – 2023”.

Valkaneş kasabasının merkez meydanında “Dolu Sofra – 2023” Gastronomiya Etnokultura festivalinä gelän insannara buyur edildi datsınnar hem tanışsınnar gagauz millii imeklerinnnän. İmeklär sä böläydi – pidä, kıırama, döşemä, kaurma, buldur, saarma, dolma biber hem taa çok-çok başka.

Bundan kaarä insannar vardılar nicä milli imeklerin eski rețeptlara görä hazırlanma master-klaslarına katılsınnar, ustaların el mallarını satın alsınnar, gagauz milli rubalarınnan hem oyunnarınnan tanışsınnar. Maasuz onnar için Gagauziya artistleri büük bir konțert gösterdilär.

“Dolu Sofra – 2023” Gastronomiya Etnokultura festivalin, allelem, en üüsek uuru oldu o, ani seçilän jüri en islää “Sıcak kaurma” hem “Don kaurma” konkursunun laureatların ayırdı.

“Sıcak kaurma” nominațiyasında: 1-ci er – Lüdmila NOVAK (Çeşmä küüyü); 2-ci er – İgor ARNAUT (Valkaneş); 3-cü er – Dimitriy PAMUKÇU (Valkaneş).

“Don kaurma” nominațiyasında: 1-ci er – İgor ARNAUT (Valkaneş); 2-ci er – Ekaterina KAPAKLI (Beşalma küüyü); 3-cü er – Oleg GAYDARCI (Karbalı küüyü).

“Dolu Sofra – 2023” Gastronomiya Etnokultura festivalinä katıldı Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL kendi kolturklarınnan.
dolu_sofra_2023 (1) dolu_sofra_2023 (2) dolu_sofra_2023 (3) dolu_sofra_2023 (5) dolu_sofra_2023 (6) dolu_sofra_2023 (7)

BİR CUVAP YAZIN