Adnan_HAYAL_Konstantinov

29.09.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 182 KERÄ BAKILMIŞ

Komratta eni T.C. Başkonsulu – Adnan HAYAL

Bu aydan beeri, Gagauziyanın başkasabasında olan Türkiye Respublikasının Başkonsulluuna eni Başkonsul atandı – Adnan HAYAL.

İlk tanışma vizitlarını Canabisi yaptı Gagauziya Halk Topluşuna hem Gagauziya Başkannıına.

Gagauziya Halk Topluşun Başınnan Dimitriy KONSTANTİNOVlan buluşmada Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL genel konuları konuştu, bildirer halktoplushu.md.

Gagauziya Başkankasınnan Evgeniya GUȚULlan buluşmasında da Adnan HAYAL kutladı Evgeniya GUȚULu bu üüsek uura seçilmesinnän.

Gagauziya tarafları da kutladılar Adnan HAYALı Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu atanmasınnan hem umut ettilär, ani aralarda pozitiv işbirlii ilerleyecek.
Adnan_HAYAL_Gutsul

BİR CUVAP YAZIN