secim_2023_2_2

20.11.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 298 KERÄ BAKILMIŞ

Erindeki seçimnärin ikinci turu oldu, ama seçimnär bitmedi

Kasımın 19-da Moldovada erindeki kuvetlerin seçimnerin ikinci turu oldu. Taa doorusu sölemää birinci turda seçilmeyän primarların seçimneri, çünkü erindeki kuvetlär ilk turda ayırıldı.

Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) ön açıklamasına görä, Gagauziyanın birinci turdan kalan küülerindä hem kasabalarında prinarlar belli oldu. Sade iki küüdä, Rus Köselisindä hem Kırlannarda (Kotovskiy), seçimnär olmadı, çünkü Moldova kuvetleri bu erlerdä “Şans” partiyasının kandidatlarını iştän çıkarınca. Burada yıktu kimin arasından ayırmaa, çünkü listelerdä birär kandidat kaldı. Bu küülerdä seçimnär 2024-cü yılın baba Marta ayın 3-dä olaceklar.

Gagauziyada bu primarlar ayırıldı:

Avdarma – İvan KASIM (baamsız kandidat);

Aydar – İlya   KÖSÄ (baamsız kandidat);

Baş küüyü (Kirsova) – Anna HOHLOVA (baamsız kandidat);

Baurçu – Sergey TUKAN (Vozrajdenie);

Beşalma – Valeriy MOŞ (Vozrajdenie);

Beşgöz – Födor TODOROV (baamsız kandidat);

Bucak – Nikolay DUDOGLU (baamsız kandidat);

Caltay – İlya KOŞULİNSKİY (baamsız kandidat);

Çadır – Anatoliy TOPAL (baamsız kandidat);

Çeşmä küüyü – Pötr MACAR (MRSP);

Çok Maydan – Oleg KOSTANDOGLU (baamsız kandidat);

Dizgincä – Vasiliy KAPSAMUN (baamsız kandidat);

Ferapontyevka – Elena ODNOSTALKO (MRSP);

Karbalı – Tatyana KÖSÄ (Vozrajdenie);

Kazayak – Grigoriy KÖR (Vozrajdenie);

Kıpçak – Oleg GARİZAN (baamsız kandidat);

Kiriyet – Velentina KAYKI (baamsız kandidat);

Komrat – Sergey ANASTASOV (baamsız kandidat);

Kongaz – Mihail ESİR (Vozrajdenie);

Kongazçık – Evgeniy TUKAN (MRSP);

Svetlıy – İvan MARÇENKO (Vozrajdenie);

Tomay – Dimitriy  KÖSÄ (MRSP);

Ütülü küüyü – Nataya POPOVA (MRSP);

Valkaneş – Nikolay POSMAK (MRSP).

BİR CUVAP YAZIN