gutul_evgeniya_1

12.02.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 300 KERÄ BAKILMIŞ

Evgeniya GUȚUL: “Bizim başka neetimiz yok dayanmaa kuvettä bulunan partiyanın bu diskriminațiyalı hem kırgınnı azarlamaklarına”

Bitki vakıtlar Moldovada kuvettä bulunan “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyasının, onun azaların hem kuvet yanı “ekspertların” tarafından Gagauziyanın hem gagauzların üstünä yapılan baskıylan hem azarlamaklan ilgili olarak, Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL Moldovanın prokuraturasına hem Eşitlik Sovetinä aalaşmaylan danıştı.

Gagauziya Başkankasının danışmasında sölener, ani kuvettä bulunan “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyası hem onun azaları, Moldovanın Konstituțiyasını hem Evropanın insan hakları Konvențiyasını durmamayca çiineyeräk, Gagauziyanın parasını keserlär hem gagauzların üstünä batak atêrlar.

Evgeniya GUȚUL urgulêêr, ani “azarlamak uurunda pek çalışêr deputat Oazu Nantoi”. Gagauziay Başkankası urguladı, ani “bizim başka neetimiz yok dayanmaa kuvettä bulunan partiyanın hem kuvet yanı “ekspertların” Gagauziya halkının adına bu diskriminațiyalı hem kırgınnı azarlamaklara. O üzerä Moldova prokuraturasına hem Eşitlik Sovetinä aalaşmalarlan danıştım”.

Moldova prokuraturasına hem Eşitlik Sovetinä romın dilindä Gagauziay Başkankasının Evgeniya GUȚULun danışmaları:
gutu_prokuratura (1) gutu_prokuratura (2) gutu_prokuratura (3) gutu_prokuratura (4)
esitlik_soveti (1) esitlik_soveti (2) esitlik_soveti (3)

BİR CUVAP YAZIN