GHT_eni_baskan_3_1

17.05.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 355 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyayı diz aşırı kırêrlar: insannar hem Halk Topluşu “Eni Başkanımız var!” dedilär

Hederlez ayın 16-da, polițiyanın büük korumasınnan, Moldovanın korupțiyaylan düüş Merkezin zaametçileri ilktän bastılar Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasını, sora da Komrat Apeläțiya Palatasını, neredän gecä yarısına yakın, spețnaz kuvetlerin yadımınan insan topluluunu yarıp, koca kutularda çıkardılar Gagauziya seçimcilerin listelerini.

Moldovanın korupțiyaylan düüş Merkezin zaametçileri bu işleri yaparkanaü Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının önündä protest için insannar toplanmaa başladılar. Burada Kişinev kuvetlerinä karşı insannar hiç bir lozung baarmadılar. Ama iş Komrat Apeläțiya Palatasına döndüü gibi, protestçılar orayı yollandılar hem yolda da, Palatanın yanında da artık romunca lozunglar “Maya Sanduyu erä!” hem “Diktaturayı erä!” baardılar.

Bütün vakıt insannarın yanında vardılar Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları da, ama onnarı birisini içeri kolvermedilär. Taa sora burayı geldi eni seçilän Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL da.

İnsannar istedilär onnara çıksın Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasının başı Yana KOVALENKO, çünkü belli diildi o insannan orada ne olêr. Nereyi sä telefon açarak, polițiya zar-zor izin verdi Canabisi çıksın insanın önünä. Yana KOVALENKO kısadan açıkladı, ani 2023-cü yılın Gagauziya Başkan seçimnerin bületeneri, temelleştirmää deyni, Seçim Komisiyası etiştirmiş Komrat Apeläțiya Palatasına vermää. Bundan kaarä Canabisi bildirdi, ani şindi Moldovanın korupțiyaylan düüş Merkezin zaametçileri Gagauziya seçimcilerin listelerini alêrlar hem açıkladı, ani Seçim Komisiyasının 5 azasını Hederlez ayın 18-da Kaul kasabasına korupțiyaylan düüş Merkezinä povestkalarlan çaardılar.

Avşam üstü Komrat Apeläțiya Palatasının önünä toplandılar Gagauziya Halk Topluşun (GHT) may hepsi deputatları Hem Gagauziya İspolkomun kimi azaları. Taa yaklaştıla Moldova parlamentın deputatları da.

Burada teklif edildi Gagauziya Haik Topluşu, beklämedään Komrat Apeläțiya Palatası temelleştirsin Gagauziya Başkan seçimnerini, tanısın Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının Kararını, ani Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL seçildi.

Taa sora, Gagauziya Halk Topluşu, kendisinin maasuz toplantısında, Kabletti bölä bir Karar da tanıdı Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının Kararını, ani Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL var.

Bundan kaarä, Halk Topluşu aldı Karar Gagauziyanın herbir uurda deputatların Kongresini Hederlez ayın 27-dä yapmaa, bakmadaan ona, ani kimi deputatlar teklif edärdilär bu işi Hederlez ayın 21-dä yapmaa.

Gagauziya Halk Topluşunda bu kararlar alınırkan hem insannarın çoyunun Komrat Apeläțiya Palatasının önündän burayı geçtiinän, Moldovanın korupțiyaylan düüş Merkezin zaametçileri, spețnaz kuvetlerin yadımınan insan topluluunu yarıp, koca kutularda çıkardılar Gagauziya seçimcilerin listelerini.

GHT_eni_baskan_2_1
GHT_eni_baskan_1_1

BİR CUVAP YAZIN