ciiz_sandıı (0)

21.09.2022, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 563 KERÄ BAKILMIŞ

Gelinin çiiz sandıı – gagauzların varlık simvolu

Ceviz ayıın (sentäbri) 13-dä Gagauziya kultura Upravleniyansı hem Gagauziya M.Maruneviç Bilim-aaraştırma Merkezi hazırladı hem Başküüyündä geçirdi I-ci “Gelinin çiiz sandıı – gagauzların varlık simvolu” Festivalini, ani baaşlandı gagauz milli adetlerinä, gagauz milletin kultura hem istoriya averäsının korumasına hem populizațiyasına.

Festivalä getirildi hem sergilendi Gagauziyanın 16 küüyündän hem kasabasından 50-dän zeedä evelki çiiz sandıı. Onnarın arasında en eskisi – Kazayak küüyün muzeyindän 1881-ci yılda yapılan sandık.

Bu kultura sırası başladı ondan, ani festivalä katılannara gösterildi Bilim Merkezi tarafından şiiz sandıkları için kısa metrajlı bir film. Çiizlerin hem çiiz sandıkların sergilerindän kaarä, I-ci “Gelinin çiiz sandıı – gagauzların varlık simvolu” Festivalindä okundu konuylan ilgili bilim hem aaraşrırma dokladları.
ciiz_sandıı (0_1) ciiz_sandıı (1) ciiz_sandıı (1_1) ciiz_sandıı (2) ciiz_sandıı (3)

Patretlär: facebook.com/kultura.ge

BİR CUVAP YAZIN