HALK_TOPLUSU копия

23.07.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 11801 KERÄ BAKILMIŞ

GHTya kandidatlara yol açık, ama ilktän imzalar toplanacek

2021-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da olacek Gagauziya Halk Topluşu seçimnerindä GHT deputatı kandidat olmaa deyni danışmalara 21.07.2021 günü kapular açıldı.

Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası bildirdi, ani artık altmıştan zeedä kişi imza toplamaa listelerini aldı. Bundan kaarä MSK açıkladı, ani yazıya aldı 13 inițiativa grupasını: 10 soțialistlär hem komunistlär blokundan, 3 – baamsız kandidatların.

GHTya kandidatlar lääzım toplasınnar imza bu algoritmaya görä: 500 kişidän aaz yaşaşan küülerdä – 50-70 imza, kalan erlerdä – 100-150 imza.

İmza toplamaa listeleri Harman ayın (avgust) 20-nin saat 17:00-nä kadar Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası tarafından kabledileceklär.

Gagauziya Halk Topluşuna lääzım olacek 35 tek mandatlı seçim bölümündän 35 deputat ayırmaa.

Not. Şindiki VI-cı çaarılmalı Gagauziya Halk Topluşun etkilii bitti 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 20-dä.

BİR CUVAP YAZIN