GRTdan_kutlama (0)

12.09.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 356 KERÄ BAKILMIŞ

GRTdan Akademik Todur ZANETä hem “Ana Sözü”nä kutlama

Gagauziya Radio hem Televideniyeylan (GRT) cümne Kompaniyasının adından onun zaametçileri Valentina KOROLÄK hem Polina BARBOVA kutladılar Akademii, gagauz yazıcısını hem “Ana Sözü” gazetasının baş redaktorunu Todur ZANETi Canabizinin 65-ci yıldönümünnän hem “Ana Sözü” gazetasının ilk nomerinin çıkmasının 35-ci yılınnan.

Bak: https://grt.md/gagauziya-gun-gundan-todur-zanet/

GRTdan_kutlama (3)

GRTdan_kutlama (4)

BİR CUVAP YAZIN