turksoy_taner_

13.12.2015, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BÖLÜMÜ, 1723 KERÄ BAKILMIŞ

Haldun TANERın duumasının 100 yılına yapılan Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasında enseyennerä ödüllär verildi

Türkiye kultura hem turizma Bakannıın teklifinä görä TÜRKSOY tarafından 2015 yıl dramaturg Haldun TANER yılı olarak bildirildi. Kırım ayın (dekabri) 8-dä bu yılın yortulu kapanışı yapıldı. 2015 yılın içindä Haldun TANER adına çok sıralar yapıldı. Onun yaratmaları çevirildi başka dillerä hem türk dünnäsında sţenalarda koyuldu. Haldun TANER yılı Ankarada TÜRKSOYun binasında Haldun TANERın duumasının 100 yılına yapılan Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasında enseyennerä ödüllär verilmä sırasınnan kapandı.
turksoy_taner_0

Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışması Haldun TANERın duumasının 100 yılına yapılan bütün meropriyatiyaların en önemnisi oldu. O verdi kolayını 250 milionnuk türk dünnäsı tanışsın kendi dramaturglarınnan, teatrular arasında işbirliklerini kaavileştirsın hem, Haldun TANERın ölümsüz yaratmaların yolunnan, Türkiye teatruların hem incäzanaatının istoriyasını taa derindän üürensin.

Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasını Türkiye Başbakannık Tanıtma Fondunun yardımınnan hazırladılar hem açtılar Avrasya Yazarlar Birlii, TÜRKSOY hem Türkiye Devlet Teatruların Genel Müdürlüü. Bu yarışmanın ilk duyurusu Türkiyenin Konya kasabasında olan “Bin nefes bir ses” halklararası türkçä teatrular festivalindä yapıldı.
turksoy_taner_4

Önemni o, ani Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasının en büük daavasıydı – türk dillerindä teatrular için eni literatura yaratmakların peydalanması. Bu işi da konkurs becerdi. Çünkü yarışmaya 18 devlettän hem erdän 134 pyesa yollandı. Onnardan jüri 109 seçti (Altay (Rusiya Federaţiyası) – 1, Azerbaycan – 16, Başkiriya (RF) – 6, Çuvaşiya (RF) – 2, Dagestan (RF) – 1, Hakasiya (RF) – 2, İrak – 1, İran (Tebriz) – 1, İran (Turkmansahra) – 1, Karaçay-Balkar (RF) – 2, Karaçay-Çerkez (RF) – 1, Kazahstan – 16, Kırgizstan – 11, Tatarstan (RF) – 21, Türkiye – 23, Türkmenistan – 2, Uygur – 1, Gagauziya (Moldova) – 1). Hem 109 pyesanın arasından 5-nä ödül verdi (3 er hem 2 mansiyon).

Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasında ödülleri Başkiriya, Kazahstan, Azerbaycan, Gagauziya hem Türkmenistan dramaturgları kazandılar:

1-ci – Meryem BURAKAYEVA, “Gölgä” adlı pyesaylan (Başkiriya);

2-ci – Ekrem AHMETOV, “Kaşgarlı Mahmut” adlı pyesaylan (Uygur/Kazahstan);

3-cü – Afak MESUD, “Hallacı Mansur” adlı pyesaylan (Azerbaycan);

4-cü – Todur ZANET, “Sistema” adlı pyesaylan (Gaguziya/Moldova);

5-ci – Nobatgulı RECEPOV, “Nasretin Hoca, Sän Kimsin?” adlı pyesaylan (Türkmenistan).

Haldun TANER yılın yortulu kapanışında söz tuttular hem laureatlara ödüllerini verdilär T.C. kultura hem turizma Bakanıı müsteşar yardımcısı Nihat GÜL, T.C. Devlet Teatruları genel müdürü Nejat BİRİCİK, TÜRKSOY genel sekretari Düsen KASEİNOV, Kazahstan Ankara Büükelçisi Janseyit TUYMEBAYEV hem Avrasya Yazarlar Birlii başkanı Yakup ÖMEROĞLU.

Avşamneyin da T.C. devlet teatruların müdürlüünün Küçük Tetrusunda Haldun TANER yılın yortulu kapanışın sırası başarıldı. Burada siiredicileri Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasının laureatlarınınnan tanıştırdılar hem Haldun TANERın pyesasını “Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım” göstedilär.

BİR CUVAP YAZIN