ght_11.08.2023_1_2

16.08.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 117 KERÄ BAKILMIŞ

Halk Topluşu diriner, Başkanka verilmeyä hazır

Harman ayın (avgust) 11-dä oldu Gagauziya Halk Topluşun maasuz oturuşu, neredä 7 soruş bakılaceydı, angıları hepsicii Gagauziya İspolkomun kurulmasınnan ilgiliydilär.

Bu oturuşta da, Halk Topluşun  teklifinä görä, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının başı İlan ŞOR tarafından teklif edilän Gagauziya İspolkomun strukturasını diiştirmää deyni, Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL bunu yapmaaistämedi. Onun için Halk Topluşu kendi gündelik işindä ilerlämedi.

Bu kerä dä, Harman ayın (avgust) 4-dä gibi, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının tayfaları genä Gagauziya Başkannık binasının önünä, GHTya baskı için, insannarı getirdilär. Gagauziya Halk Topluşu oturuşun çeketmesinä bir 15 minut kaldıynan, insannara Gagauziyanın hem Moldovanın bayraklarını hem da türlü plakatları daattılar. Bu baskılara karşı Gagauziya Halk Topluşu dirindi, da onnar umurunda diişmiş gibi, Başkankanın teklifini kabletmedi.

Halk Topluşun maasuz oturuşununda savaşıldı annatmaa Gagauziyanın Başkankasına, ani Canabisinin teklif ettii Gagauziya İspolkomun strukturası diil dooru hem onu diiştirmää lääzım. Ama Başkanka Evgeniya GUȚUL bununnan kayıl olmadı, çünkü ilerki yıllarda olan strukturaya görä o da İspolkomun strukturasını kurmuş. Buna Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV cuvap verdi, ani strukrurayı diiştirmeyincä, iş ilerlämeyecek da, bu işi oylamaa koyup, GHT maasuz oturuşunu kapattı (bu iş için oturuşta bulunan 24 deputattan 18 oy verdi). Nicä görersiniz Başkananın teklifinän sade 6 deputat kayıl oldu.

Harman ayın (avgust) 15-dä üzä çıktı, ani Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL GHTnın teklivinä verilmää hazır. “Rossiya-24” televideniye kanalına verilän intervyuda Canabisi dedi: «Мы пойдем на уступки, исправим то, что они [депутаты] считают ошибкой» (“Biz bir adım geeri yapacez, doorudacez onu, ne onnar [deputatlar] yannışlık sayêrlar”).
protest_11.08.2023_2_2

BİR CUVAP YAZIN