miting_basarab-2

19.05.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 402 KERÄ BAKILMIŞ

Hederlez ayın 21-dä Komratta miting geçecek

Gagauziyanın cümne adamı Mihail VLAH bildirdi, ani pazara, Hederlez ayın 21-dä, “Moldovada cümne-politika durumunu incelemää deyni” Komratta saat 13:00 başlayacek bütün miiletin “barış mitingı”, neredä pay alacek yakın 2000 kişi.

Miting gündelii hem orada incelenecek soruşlar:

– Moldovanın Baamsız devletlär Birliindän çıkmasını durgutmak.

– Moldovanın tarafsızlıını korumak.

– Dünneyi baş kuvetlerin olan Evropa Birlii, ABD, Kitay, Rus Federațiyası hem başka devletlerlän partnörluk ilişkileri kaavileştirmäk.

– Durgutmaa baskıyı opozițiyaya, mas-mediyaya hem hepsinä, kim Prezident Maya SANDUylan kayıl diil hem ona kritika yapêr.

– Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasına baskıyı durgutmaa hem gagauz halkın istediinä saygı göstermää.

Gagauziyanın cümne adamı Mihail VLAH açıkladı, ani bütün miiletin “barış mitingı” sade Moldova Respublikasının hem Gagauz avtonomiyasının bayrakları altında geçecek. Partiyalar simvolikası o mitingta zapa altında bulunaceklar.

Arhiv patredi: Gagauzlar Maya SANDU için Kişinevda 2020-ci yılda geçän mitingta.

BİR CUVAP YAZIN