Gagauz Halkin_2-ci_Syezdi

12.10.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 156 KERÄ BAKILMIŞ

Hepsi uurlarda deputatların Kongresi toplanıncak eşecik var nicä ölsün

Gagauziya Halk Topluşu genä açıkladı (kaçıncılaa artık!!!), ani Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini toplêêr.

Moldovada Gagauziyaya karşı yapılan işlerin çerçevesindä Gagauziya Halk Topluşu genä açıkladı, ani Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini toplêêr. Bu kerä – Kırım ayın (dekabri) 9-da.

Bu Kongres lääzımdı birkaç kerä olsun, ama Kişinev Gagauziya öndercilerini hep otlattı da onnar, Gagauziya kuvetleri, bu kongresi birkaç kerä erteledilär.

Şindi dä, açan Gagauziyaya karşı Kişinev baskıları kertää geldi dä öndercilerä Kişinevda may hepsi kapular kapandı, GHT savaşacek Hepsi uurlarda  Gagauziya deputatların Kongresini toplaaa. Bu Kongres olacek, herliim eşecik ölmärsä.

BİR CUVAP YAZIN