Baurçu_başlangic_1

24.06.2022, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 447 KERÄ BAKILMIŞ

Kim bozmaz sa kör olsun: Baurçuda sade bir şkola olacek

Maamilä surat optimizațiya yapmak için, ama halizdän kendilerinä taa çok para kazanmak için, Gagauziya İspolkomu Kirez ayın (iyün) 21-dä aldı karar Baurçu küüyündeki başlangıç şkolayı bu küüyün gimnaziyasınınnan birleştirmää.

Bu birleşmenin sebepiymiş – iki şkolayı ayakta tutmaa deyni çok para harcanarmış. Şüpä yok, ama beki İspolkoma, kendi harçlarını biraz kısıp, o paralar bu hem başka küçük şkolaların aayakta tutulmasına yollamaa.

Başlangıç şkolasının kapanma kozlarından birisi dä  – şkolaların arasında yaklaşık 1200 metra ara varmış da uşaklara bu arayı geçmää büük zaamet diilmiş. Bunu söleerlär onnar kim, afedin, ayak yoluna da yayan gitmeerlär. Burada sa aaç hem susuz uşaklar, ani gündä taa 2,5 km zeedä yol yapsınnar lääzım. Hem o yolun taa çoyu suuk hem ayaz zamanında.

Baurçulular bu birleştirmä işinnän diil kayıl. Başlangıç şkolanın üüredicilerin çoyu da diil kayıl. Ama onnara biricii bişey sormêêr. Üüredicilärlän taa da kolay – kayıl diilseniz yol açık, kendinizä başka iş bulun. Şindi diil belli o üüredicilerin kaçı gimnaziyada işä alınacek. Tehpersonal da sokaa mı atılacek? Başlangıç şkolanın binasınnan, gözelim sport ploşçadkalarınnan ne olacek? Bir laf – kim bozmaz sa kör olsun!

Büünkü gündä Baurçu başlangıç şkolasında 21 üüredici hem 198 üürenci var, gimnaziyada da 28 üüredici hem 271 üürenci.

PATRETTÄ: Baurçu başlangıç şkolasının pedagogları.

Foto: guogagauzii.md

BİR CUVAP YAZIN