şahmat_Bargan_1

23.06.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, SPORT BÖLÜMÜ, 410 KERÄ BAKILMIŞ

Sergey BARGAN Halklararası turnirın çempionu

2022-ci yılın Kirez ayın (iyün) 5-15 günneri arasında Bulgariyanın Primorsko kasabasında geçti şahmatalarda Halklararası turnirı, angısında pay aldılar 15 devlettän 150-dän zeedä şahmatacı. Moldova komandasınnan orayı katıldılar Gagauziyadan da anılmış hem genç sportsmenarı.

Gagauziyadan halklararası uurunda sportta master Sergey BARGAN bu turnirın çempionu oldu hem turnirın Kuboonu hem da para ödülünü kazandı.

Bu Halklararası turnirdä kendi ustalıının incelettilär Gagauziyanın genç şahmatacıları da, bakmayıp ona, ani priz verilän erleri kazanmaa becerämedilär.

Lääzım urgulamaa, ani Gagauziyadan şahmatıcılar Bulgariyadakı bu Halklararası turnirinä gitsinnär deyni zaamet ettilär Gagauziyanın şahmata federațiyası hem Moldova Respublikasının şahmata-şaşki klubu. Ayırıca para tarafından saadıç oldu Gagauziya gençlik hem sport işlerindä Upravleniyası.

PATRETTÄ: (soldan) Gagauziyanın şahmata federațiyası başı Andrey ÇÖŞMECİ, Halklararası turnirın çempionu Sergey BARGAN, Gagauziya gençlik hem sport işlerindä Upravleniyanın Başı Sergey STOYANOGLU.

Foto: molodejisport-ge.md

BİR CUVAP YAZIN