avtoprobeg (1)

17.04.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 456 KERÄ BAKILMIŞ

Komratta “Georgievskaya” denilän şiridin korunması için avtoprobeg

Çiçek ayın (aprel) 16-da, Komrat munițipiyi sovetniin Vadim ANASTASOVun hem Moldova Soțialistlär partiyasının zaametinnän, Komratta “Georgievskaya” denilän şiridin korunması için politika avtoprobegı yapıldı, angısında pay aldı yaklaşık üz maşina hem ikiüz kişi.

Toplanıp Komradın sovetlerin T-34 tankın pamätniin yanında, avtoprobegta pay alannar Moldovanın, Gagauziyanın, Rusiyanın hem “Georgievskaya” denilän bayraklarlan yollandılar ilktän Gagauziyanın sınırında nışana, neredän sora gittilär Komrat asker Şanı Memorialına.

Memorialda yapılan kısa mitingta avtoprobeg akțiyasına katılannar açıkladılar, ani bu akțiyaylan onnar danışêrlar Moldova Prezidentına Maya SANDUya imzalamasın Parlamentın tarafından kabledilän “Georgievskaya” denilän şiridini zapa koyulması Zakonu, çünkü o Zakon ters gider Moldova vatandışların duygularına hem cümnedä yarılmak yaradêr.
avtoprobeg (2)

BİR CUVAP YAZIN