kongaz_katakombalar_maaza

27.03.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 1617 KERÄ BAKILMIŞ

Kongaz küüyün katakombaları açılêrlar

Kongazın gençleri aaraştırdılar hem üzä çıkardılar Kongaz küüyün altında bulunan poripleri hem maazaları. Bunun için onnar yazdılar Instagramın @congaz_  adresindä.
kongaz_katakombalar_karta

Bän küçükkän bizim aulun içindän vardı bir porip esabı, angısından biz girärdik Kongazın er altında kazılı poriplerä. Uzaa gitmää korkardık, zerä onnar sadä kazılıydılar, ama taşlan kaplama diildilär. Neyä şaşardık, bilersiniz mi? O poriplerin içindä vardı nicä raat atlılar geçsinnär.
kongaz_katakombalar_kisi

Hep bölä bir giriş o poriplerin içinä vardı Kongaz mezeyin maazasından da. Muzey bulunardı ZANETlerin eski evlerindä. Sora bu iki girişi da kapadılar. Osaydı o poriplerä hem nicä şindi açıklandı maazalara (katakombalara) girişlär (osa çıkışlar mı?) varmışlar başka erlerdä da.
kongaz_katakombalar_kilic

Şindi bu katakombaları aaraştırêrlar genç kongazlılar, angıları kendi adlarını açıklamaa istämeerlär, ama o aaraştırmaların patretlerini ikidä-birdä Instagramın @congaz_  adresindä koyêrlar.

Bu gençlär açıkladılar, ani o katakombalarda var yazı «1789 годъ» hem «Занет». Bu verer kolayını esaplamaa, ani Kongaz kuruldu diil 1811-ci yılda, ama taa evel.

Genç aaraştırmacılar yaptılar poriplerin hem maazaların kartasını da, angısı gösterer, ani katakombalar büük. Ama taa derindän aaraştırmaları yapmaa zor, zerä çok erlerdä soluk etişmeer.

Akademik Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN