duz_ava_7_02_2024 (1)

09.02.2024, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 99 KERÄ BAKILMIŞ

Maestronun yarattıı “Düz Ava” ansamblisi yaşêêr hem dünneyi, şennedip, sevindirer

(Raametli Semön POMETKOnun duuma günün 73-cü yıldönümünä)

Küçük ayın (fevral) 7-dä Komratta oldu büük bir konțert – raametli “İncäzanaatta Maêstro” Semön Vasilyeviç POMETKOnun 53 yı geeri kurduu hem büün onun adını taşıyan gagauzların en anılmış “Düz Ava” türkü hem oyun şannı ansamblisinin büüleyici konțertı.

Komrat Kultura evi o günü dop-doluydu hem “Düz Ava” türkü hem oyun şannı ansamblisinin büüleyici bu konțertınä gelän insannar hiç bir kıpımcık ta pişman olmadılar, çünkü, o avşam, sțenada enidän duudu hem insan arısına çıktı o şedevralar, angıların temelini 53 yıl geeri kurdu Maestro Semön POMETKO, sora da ileri örüttülär hem örüderlär ansamblinin öndercisiykası “İncäzanaatta Maêstro” Tatyana ŞÇOGOLEVA, ansamblinin raametli horeografı hem baletmeysterı Konstantin GERMEK, ansamblinin büünkü horeografı hem baletmeysterı Viktor GRADİNAR, ansamblinin 53 yıllık muzıkantlar, oyuncular, tükücülär hem zaametçilär boyları.

Belli ki, o avşam çiçeksiz hem kutlamasız da geçmedi, zerä zalda bulunardılar hem “Düz Ava” ansamblisini kutladılar Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL, Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL, başka devlet hem cümne isannarı.
duz_ava_7_02_2024 (2) duz_ava_7_02_2024 (3) duz_ava_7_02_2024 (4) duz_ava_7_02_2024 (5) duz_ava_7_02_2024 (6) duz_ava_7_02_2024 (7) duz_ava_7_02_2024 (8)

BİR CUVAP YAZIN