apel_komrat

24.05.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 571 KERÄ BAKILMIŞ

Mețenetlardan pensionerlara para yardımı zapa altına alındı

Komrat Apeläțiya sudun kararına görä, Gagauziya İspolkomun “Kimi pensionerlar kategoriyasına edek para yardımı için” 2023-cü yılın Kasımın 3-dän kararı zakona karşı gidän tanıdı hem zapa altına aldı.

Hederlez ayın (may) 15-dä Komrat Apeläțiya sudun tarafından alınan karara görä: “Komrat Devlet kanțeläriyası tarafından “Kimi pensionerlar kategoriyasına edek para yardımı için” 2023-cü yılın Kasımın 3-dän No. 22/2 temelleştirmä kararını Administrațiya iskını kabletmää hem o kararı zakona karşı gidän tanımaa hem zapa altına almaa”.

Zakona görä, iki ayın içindä var nicä, Komrat Apeläțiya sudun kararını ortadan kaldırmaa deyni, Moldovanın Üüsek daava Palatasına danışmaa.

BİR CUVAP YAZIN