karamit_zakon_aciklama

23.01.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 2542 KERÄ BAKILMIŞ

Ne mutlu canınıza, Gagauz Milleti arkanızda!

Şükür Allaha Gagauziyanın kurulmasından 23 yıl sora Gagauziya Halk Topluşunda ilk kerä peydalandı haliz üç gagauz deputatı, ani söz verdilär GHT toplantılarında sadä gagauzça lafetmää. Bu deputatlar – (patrettä saadan) Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) hem Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü). Ne mutlu bu insannarın cannarına!

Gagauziya Halk Topluşun (GHT) bitki toplantısında Büük ayın (yanvar) 19-da üç deputat Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü) hem Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) açıkladılar, ani bundan ötää GHT toplantılarında sadä gagauzça lafedeceklär.

Bu açıklama haliz bir kahramannık hem kendi gagauz halkına, milletinä büük izmet. Bununnan bu üç deputat gösterdi, ani Gagauziyada gagauz dilin önemni eri lääzım olsun hem var olacek.

Paalı deputatlar Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU saa olun! Hem dayanın. Sizin üstünüzä şindi gagauzları ikiüz yıldan zeedä ezän sistema bütün kuvedini kullanmaa başlayacek, bir sürü pali hem türlü sündükleri üstünüzä hıstıracek hem abandıracek. Verilmeyin hem kırılmayın!

Sizin işiniz hem kararınız dooru!

Sayıdan aaz (zerä ikiüz yıl, kırıp, yok ederlär), ama candan büük (zerä saburlan karşı koyêrız bu kırmaya hem yok etmeyä) Gagauz Halkı, Gagauz Milleti arkanızda! İnanın o kuvet verecek! Allaa sizä yardımcı olsun hem olacek!

Akademik hem poet Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN