gd_5

24.01.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2126 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz dilindä ilk kiyatçıklara prezentaţiya

Komratta, Ay-Boba Mihail ÇAKİR adına kolecın terbiedicilik bölümündä, 4214-cü grupada üürenän studentların gagauz dilindä ilk kiyatçıklarına prezentaţiya oldu. Herbir üürenici kendi kiyatçıın prezentaţiyasında açıkladı ne neetlän hem nicä yazıldı, kuruldu kiyat.
gd_2

Studentlar annattılar nekadar bu iş meraklı. Olur sölemää, ani onnarın yaradıcılık işleri olacek yardımcı material uşak başçasında terbiedicilerä deyni hem analara-bobalara, kim isteer, ki uşak ana dilini bilsin.

Bu kiyatçıklara girer anılmış gagauz poetların yaratmaları küçüklerä deyni, bilmecelär, söleyişlär, studentların peetleri hem proza yaratmaları. Kiyatlar türlü tematikaya görä kurulu: ev kuşları, yaban kuşları, ev hayvannarı, yaban hayvannarı, yortular, yıl zamannarı, hayırlık, üüreneriz saymaa hem başka. Taa burada verili renkli resim hem konturlu resimnär, angılarını uşak lääzım boyasın.
gd_8_palik

Üürenci Mariya PALİK kendi kiyatçıın prezentaţiyasında sözündän fikirlär: “Kiyadıma girdi o siirlär, angılarını yazdım kolecdä üürenärkän. Çekettim duygularımı şiir formasında göstermää ilk evdeki işlerimdä gagauz dili uroklarında. İlk yaratmam peydalandıydı te bölä – üüredici verdiydi bizä yazmaa ana dili temasına görä düşünmeklerimizi. Açan geldik uroo, da okuyardık ev işini, bän okudum kendi şiirimi “Ana dilim”. Üüredicim sordu: “Кim bu şiirin avtoru?” Bän dedim, ani onu bän yazdım”.

Mariya PALİKın‘‘ANA DİLİM’’ şiirindän kimi strofalar:
“Öter içim, baarêr canım,
Açan şılêêr ana dilim.
Zengin dilim, paalı dilim
Ruhlu dilim – benim dilim!.’’

Mariya PALİK annattı, ani ozamandan beeri  çeketti yazmaa şiir. Bu peetinnän pay aldı ilk master-klasta, angısını götüräӓrdi  anılmış gagauz şairi, akademik Todur ZANET. İlk master-klastan annadı, ani şiir yazmaa kolay diil. O katıldı herbir master-klasa (büünkü günädän 10 master-klas geçti), angıları büük fayda getirdilär, gösterdilär nekadar büülü hem meraklı iş – şiir dünnesi. Birkaç şiirini seçip, kiyatçık hazırladı. Onun adı “Şansora sevda geldi, onu kablet”.

Yuliya KİOR, Kazayak küüyündän, Ay Boba Mihail Çakir adına Komrattakı kolecinda 4-cü kursta üürener: “İlk sıracıkları çekettim yazmaa taa şkolada. Sıralar dönärdi sölpetlerä. Sölpetlerim yufkaydı. Geldiynän üürenmää kolecä, çok şennendiydim, ani burada master-klas olêr, angısını T. Zanet götürer. Bän dä ilk günnerdän katıldım orêy. Bana deyni bu buluşmaklar pek paalı hem faydalı oldu. Birkaç şiirimi seçip, kiyatçık hazırladım. Onun adı “Denizin dalgaları”. Şiir yazmaa – o meraklı iş. Yazêrım ondan, ani pek severim ana dilimi. Benim şiirlerim türlü temalara görä yazılı. Ama bana deyni en önemni tema – Vatan hem Ana dili”.
gd_6-shekil

Yuliya KİORun şiirindän:
“Vatan – o…
Neredä bizim ana-bobamız,
Neredä dostlarımız,
Neredä şenni dünnä,
Neredä yaşêêr sevda”.

 

Mariya ŞİKİL kendi duygularınnan paylaştı: “İsteerim, ki herbir uşak ana dilindä lafetsin, unutmasın onu bir zaman da. Beenerim ana dilindä lafetmää. İlk master-klasta tanıştım anılmış şairlän Todur ZANETlän. O gündän sora denedim şiir yazmaa da katıldım herbir master-klasa hazır şiirlän. Bu bir fasıl buluşmaklar, angılarını biz pek beklärdik. Kiyadımın adını koydum “Can duygusu”, neçinki herbir şiirim – o candan seslär, duygular, can türküsü”.

Mariya ŞİKİLin “Cenk” peetindän:
“Cengi bän görmedim, ama
Bilerim, nasıl zordu insana.
Kim geçirdi büük kahırı, aaçlıı
Hem dä duydu türlü zorlukları.
***
Ko yaşasın insan bu dünnedä
Annaşmakta hem birliktä!
Hiç olmasın cenklär bizdä,
Yaşayalım bir ayledä!”
gd_7_kurdoglu

Lena KURDOGLU okudu annatmasını, angısı girdi onun kiyadına. Lena  gözäl hem sıcak laflar söledi master-klas için, nekadar duyguluydu unudulmazdı o kıpımnar, neredä oldu kolaylık tanışmaa şiirlerin büülü avasınnan, düzülmesinnän, kurulmasında önemni kurallarınnan.

Bu yortunun öz fikiri kızların sözlerindäydi: Ana dilindä eni kiyat – o taa bir bilgi sızıntısı, hoş can raatlıı, sevinmelik, eni büülü dünnä, eni tanışmak, eni bilgi, eni fikir, kaavi inan, taa bir yardım ana dilimizin ilerlemesindä.

Galina Dimitriyevna SİRKELİ-KRİSTİOGLU,
Ay Boba Mihail Çakir adına kolecın gagauz dili hem literaturası üüredicisi

PATRETLERDÄ: Kolec üürencilerin gagauz dilindä ilk kiyatçıkları.
Kiyatları kantarlayan komisiya: (soldan) T.G. MİHAYLOVA, V.İ. KOLİOGLU, M.D.TANASOVİÇ, P.D. KARA.
Üürenci Mariya PALİK.
Üürenci Mariya ŞİKİL.
Üürenci Lena KURDOGLU.

BİR CUVAP YAZIN