nikolay tanasoglu

01.02.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 1313 KERÄ BAKILMIŞ

Nikolay TANASOGLUnun 125-ci yıldönümü

Küçük ayın (fevral) 1-dä gagauz yazıcının, masalcının, üüredicinin Nikolay Georgieviç TANASOGLUnun duuma günündän 125 yıl tamamnandı.

Nikolay TANASOGLU (01.02.1895 – 22.02.1970) duudu Kiriyet küüyündä.

Başarıp orada başlangıç şkolayı o gitti üürenmää Komrat real uçilişçesinä, angısını bitirdi 1917-ci yılda.

Başlayıp 1918-ci yıldan beeri Nikolay Georgieviç baaşladı kendisini pedagogikaya. İşledi üüredici, oldu şkola direktoru. Çok çalışrı, ani küüydä kiyat bilmeyän insannarı yazmaa-okumaa üüretmää. Oldu Moldaviya SSRın üüredicilerinin Respublikadakı I-ci syesdının delegatı.

Yazıcı olarak XX-ci üzyılın 40-cı yıllarında kendisini denemää başladı. Yazardı masal, legenda, ballada hem peet. Onun yaratmaları tiparlandılar ilktän gazetada, sora da üç peeti girdi “Bucaktan seslär” toplumuna.

1958-1962 yıllarında Nikolay TANASOGLU büük kuvetlän katıldı gagauz şkolalarına gagauz dilindä kiyatların hazırlamasına. O käämil bir çeviriciydi da çevirdi gagauz dilinä rus hem moldovan yazıcıların yaratmalarını, angılarını hazırlanan kiyatlara koydu.

Nikolay TANASOGLUnun ayırı sadä bir kiyatçıı çıktı – “Bucak, Bucak…” Bu oldu 1970-ci yılda, ama avtor o günädän birkaç ay etişmedi.

1993-cü yıldan beeri Çadır kasabasının bir sokaa Nikolay TANASOGLUnun adını taşıyêr.

BİR CUVAP YAZIN