gutul_ecgeniya_5_1

21.06.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 285 KERÄ BAKILMIŞ

“Şor” partiyası zapaya koyuldu – eni Başkanka baamsız oldu

Kirez ayın (iyün) 19-da Moldova Konstituțiya sudu aldı karar, ani Moldova “Şor” politika partiyasını Konstituțiya ayıkırı olan bir partiya açıklamaa.

Moldova Konstituțiya sudun bu kararı kuvedä geçtiynän, Moldova parlamenttakı “Şor” partiyasının frakțiyası daadılacek, ama o partiyadan seçilän deputatlar, baamsız olarak, deputat kalaceklar.

Hep ölä “Şor” politika partiyasından seçilän Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL da baamsız olacek.

“Şor” politika partiyasının öndercileri açıkladılar, ani Moldova Konstituțiya sudun bu kararı zakon dışında olak kablederlär dä, o üzerä, dooruluk için, Evropa insan hakları suduna baş uraceklar.

Aylarca sürtän bu sudta: “Şor” politika partiyasının taraftarları hem hem protestlara çıktılar, ama o protestlar bişeyä getirmedilär.
sor_zapa_1_1
sor_zapa_2_1 sor_zapa_4_1

 

Patretlär: Reuters

BİR CUVAP YAZIN