sud_1_1

05.06.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 142 KERÄ BAKILMIŞ

Sud instațiyaların reformasınnan Gagauziyanın açıktan oyulması yapılêr

Kirez ayın (iyün) 4-dä Komrat Devlet Universitetında Moldova yustițiya ministerliin devlet sekretari Ruslan LUNGU hem Sud instanțiyalarına administrațiyalık yapan agenstvonun direktoru Sorin POPESKU Gagauziyanın kimi primarlarınnan buluştular.

Buluşma Gagauziyada Sud instațiyaların reformasınnan ilgiliydi, ama orayı, neçin sä Gagauziyanın Başkankasını hem başka öndercileri çaarmamışlar. Bakmadaan buna, buluşmaya çaarılmadık geldilär Gagauziya Halk Topluşun Başı hem kimi deputatları.

Primarlarlan buluşma kapalı kapular ardında olduu hem orada presanın bulunmasına izin veriilmedii için, haberimizi dışarı sızan kısık bilgilerä görä hazırlêêrız.

Nicä belli oldu, burada aşıklandı, ani “Evropa integrațiyasının kurallarına uymak için”  Komrat Apeläțiya palatasının hem Valkaneş sudun erindän kaldırmaları yapılacek. Bu uurda Moldova yustițiya ministerliin devlet sekretari Ruslan LUNGU bölä açıklama yapmış: şindiki sud instațiyaların kartası, onun içindä Gagauziyada da, Evropa standartlarına hem insannarın isteyişlerinä uymadıkları üzerä, Komrat Apeläțiya palatasının hem Valkaneş sudun erindän kaldırmaları yapılêr.

Buna karşı Gagauziya Halk Topluşun juridika komisyanın başı Aleksandr DÜLGER bölä koydu: “Sud instațiyaların kartasına reformalık yapmak – bu Gagauziyanın kuvetlerinä bir atakadır! Çünkü, maamilä surat, regionumuzlan dialog imitațiyasını yapmak, buraya avtonomiyanın öndercilerini buyur etmedään – çökmeyä hem başarısızlaa uuramaa”.

Buluşmanın sonu açıklanmadı, ama Kişinev-Komrat arasında dialogları, avtonomiyanın öndercilerini görmemezliktän geleräk, kurmak – Gagauziyanın açıktan oyulmasının yapılması.

Buluşmada Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV savaştı Gagauziyanın Başkankasından hem başka öndercilerdän arka olmaa, ama, belliki, işidän olmadı.
sud_2_1

Patretlär: gagauznews facebook sayfasından

BİR CUVAP YAZIN