Haldun_Taner

08.12.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BÖLÜMÜ, 1929 KERÄ BAKILMIŞ

Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasının sonuçları belli oldu

Haldun TANERın duumasının 100 yılına Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasında ödüllär Başkurtistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gagauzya hem Türkmenistan arasında paylaşıldı.

TÜRKSOY tarafından 2015 yılı türk dramaturgun Haldun TANER yılı olmasının açıklamasına yapılan Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışması, Türkiye Başbakannık Tanıtma Fondunun yardımınnan Türk Dünnäsında bu ortak dramaturgiya yarışmasını hazırlayan hem açan Avrasya Yazarlar Birlii, TÜRKSOY hem Türkiye Devlet Teatruların Genel Müdürlüü bildirdi, ani yarışmaya büük bir katılma oldu.

Yarışmanın ilk duyurusu Türkiyenin Konya kasabasında yapılan “BİN NEFES BİR SES” HALKLARARASI TÜRKÇÄ TEATRU YAPAN DEVLETLÄR FESTİVALindä yapıldı. O yarışmaya 18 devlettän 109 yaratma geldi: Altay – 1, Azerbaycan – 16, Başkurtistan – 6, Çuvaşistan – 2, Dagestan – 1, Hakasya – 2, İrak – 1, İran (Tebriz) – 1, İran (Turkmansahra) – 1, Karaçay-Balkar – 2, Karaçay-Çerkez – 1, Kazahstan – 16, Kırgizstan – 11, Tatarstan – 21, Türkiye – 23, Turkmenistan – 2, Uygur – 1, Gagauyiya – 1.

Büük hem uzun bir çalışmaylan, incelemelärlän hem kantarlamaylan jüri bölä karara geldi:

1-ci ödül – Meryem BURAKAYEVA, “Gölgä” adlı pyesaylan (Başkurtistan);

2-ci ödül – Ekrem AHMETOV, “ Kaşgarlı Mahmut” adlı pyesaylan (Uygur/Kazahstan);

3-cü ödül – Afak MESUD, “Hallacı Mansur” adlı pyesaylan (Azerbaycan);

4-cü ödül – Todur ZANET, “Sistema” adlı pyesaylan (Gaguzya);

5-ci ödül – Nobatgulı RECEPOV, “ Nasretin Hoca, Sän Kimsin?” adlı pyesaylan (Turkmenistan).

Bununnan jüri Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışması çalışmalarını başardı. Dramaturgları kutlêêrız, yaratmak ömürülerindä başarılar dileriz.

Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasının jürisi

BİR CUVAP YAZIN