kulev_kubametri

09.12.2015, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1808 KERÄ BAKILMIŞ

Çadırdan “Çayır” (CHAiR) rock-grupası Kişinevda kubometra muzıkası verdi

Kişinevda üçüncü kerä oldu “İslää muzıkanın kubometraları” («Кубометры хорошей музыки») festival, angısında maasuz musaafir oldu Gagauziyanın Çadır kasabasından “Çayır” (CHAiR) rock-grupası. Grupanın azaları: Mihail KULEV (önderci hem gitara), Anatoliy MİROÇNİK (daulcu), Vladimir GOLUBŢOV (bas gitara) hem Artöm TOPAL (klavişa).

Bu yıl Kişinevun Albion klubun sţenasında kendi becerikliini gösterdilär üç genç grupa: Boomerang, 1000facez hem Out FM. Onnar yarıştılar festifalin baş ödülü için – Marula Production studiyasında iki türkü yazmaa.

Elektronika hep pank motivlerinnän festivali açtı 1000facez grupası. Sora sıra geldi Boomerang grupasına onun derin tekstlarınnan hem vokalınnan. Out FM grupası sa alternativ rock muzıkasını çaldı.

Rock avşamını başardı Çadırdan “Çayır” (CHAiR) rock-grupası. Onnar çaldılar folk-rocktan popurileri, gösterip onun klasik hem indastrial taraflarını. “Çayır” (CHAiR) rock-grupası çaldı üç türkü gagauzça da.

Çadırdan muzıkantlar başardılar kendi programasını “Yaamur” türküsünnän, angısına grupanın öndercisi Mihail KULEV dedi “gagauz gençlerin gimnası”. Gagauz muzıkantların çalması pek şaştırdı siiredicileri. Mihail KULEVın booz sesi sa, var nicä demää, festivaldä şok yaptı.
Bakmadaan ona, ani festivalin taraycısını siiredicilär 1000facez grupasını seçtilär, jürinin kararına görä, studiyada bir türkü yazmaa Out FM grupası da hakını kazandı.
Boomerang grupası sa “İslää muzıkanın kubometraları” («Кубометры хорошей музыки») 4-cü festivalindä pay almaa deyni teklif kabletti.

Anatoliy MİHAYLOV, festivalin Tertip komitetının azası

BİR CUVAP YAZIN