tumen

17.05.2014, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BÖLÜMÜ, 2306 KERÄ BAKILMIŞ

Türkçä teatru yapan devletlerin teatru Festivali

Hederlez ayın (may) 4-14 günnerindä Türkiyenin Konya kasabasında geçti VII-ci halklararası “Bin soluk bir ses” Türkçä teatru yapan devletlerin teatru Festivali. Hazırladı onu TÜRKSOYun katkısınnan Türkiye Respublikasının kultura hem turizma Bakannıın devlet teatruları baş müdürlüü.

Festivalä Türkiye teatrularından kaarä katıldılar, Azerbaycan, Balkar (RF), Dagestan (RF), Gagauziya (Moldova), İrak, Golandiya he Kazahstan teatruları.

2013-cü yılda TÜRKSOYa girän devletlerin teatrular direktorların Bakuda alınan karara görä, bu yılkı Festival “Dedä Korkut” eposununa görä oldu. Teatruların kimileri bu eposa görä yazılı pyesaları sţienaya koydular hem siiredicilerä bu spektaklileri gösterdilär.

Festivalin programasında “Dedä Korkut” eposununa görä spektaklileri gösterdilär:

- Hederlez ayın 6-da “S.Seyfulin” adına Kazahstandan Karaganda drama teatrusu – “Kazan Beyin oolu Uruz Beyin esir olduu Boy” spektakliyi;

- Hederlez ayın 9-da “D.TANASOGLU” adına Gagauz milli teatrusu – “Dokuzuncu Tümen” (“Bekil Beyin oolu Emran”, avtor Todur ZANET) spektakliyi;

- Hederlez ayın 10-da Azerbaycan devlet akademik milli drama teatrusu “Dirse Han oolu Bugaç Han Boyu” spektakliyi.

Bundan kaarä, on günün içindä Festivaldä kendi ustalıını gösterdilär Ankara devlet teatrusu – “En son O gitti” hem “Hayvan çiftlii” spektaklileri; Kerkük ulusal türkmen teatrusu (İrak) – “Aftanın sekizinci günü” spektakliyi; Konya devlet teatrusu – “39 basamak” spektakliyi; Dagestan Respublikası (R.F.) “A.Salavatov” adına Kumuk devlet muzıka drama teatrusu – “Taşbike” spektakliyi; Kabardin–Balkar Respublikası (R.F.) “K.Kuliyev” adına Balkar devlet drama teatrusu hem Golandiya “Nilgün Yarli NY Producties” teatrusu “Sonsuz keyif” spektakliyi.

Not. İki perdeli istoriya eposu pyesa “Dokuzuncu Tümen” (“Bekil beyin oolu Emran”) yazıldı Azerbaycan “Dedä Korkut” destan  eposun 9-cu bölümünä görä. Pyesa Çadırdakı “D.TANASOGLU” adına milli teatru tarafından sţenaya koyuldu hem Baba Marta ayın 27-dä, Bütündünnä teatru Günündä, spektaklinin premyerası oldu. O günü teatru gösterdi. Pyesanın avtoru hem spektaklinin rejisöru oldu dramaturg Todur ZANET.

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN