tc_buukelçi_komrat_06_04_2021 (6)

07.04.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 710 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Büükelçisinin Gagauziyada büük vizit programası

Çiçek ayın (aprel) 6-da Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER bir gezi programasınnan Gagauziyada bulundu, angısında vardı Gagauziyada Türkiye tarafından yapılan iki büük proektın – Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılan stadion hem “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” – ilerlemelerinnän tanışması.

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER vizitını başlattı Gagauzya Başkanı İrina VLAHlan buluşmasından, angısında pay aldılar Türkiye Büükelçiliin 3-cü sekretari Özlem OKUYUCU hem Gagauziyanın dışişleri Upravleniyasının başı Vitaliy VLAH ta.

Bundan sora Türkiye Büükelçisi, Gagauziya Başkanınnan birliktä, yollandılar Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılan stadiona, neredä tanıştılar son fazaya girän tertiplemä çalışmalarınnan. Stadionun başarılması işlerin son durumunu hem açılışa hazırlamasınnan ilgili açıklamaları Canbilerinä yaptılar Gagauziya gençlik hem sport işlerindä upravleniyanın başı Sergey STOYANOGLU hem stadionu düzän firmanın zaabitleri.

Stadiondan sora Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER hem onun yanında bulunan Gagauziya Başkanı yollandılar “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” yapılacek erä, neredä Canabisinä bu kompleksın yapılmasınnan ilgili olarak derin bilgilär verildi. Söz gelişi üüredicilik kompleksı için Komrat primariyası 5 gektar toprak ayırdı.

Hepsi bu tanışmalardan sora Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER, ona bu incemelerdä eşlik edän Türkiye Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞANnan, Başkonsulluk binasına geçip, bir görüşmä hem işleri incelemä toplantısı yaptır. Bu toplantıya Komrat yardımcı konsul Ali SELİMOĞLU hem Türkiye Büükelçiliin 3-cü sekretari Özlem OKUYUCU da katıldılar, bildirer https://www.facebook.com/kisinevbe/.
tc_buukelçi_komrat_06_04_2021 (3) tc_buukelçi_komrat_06_04_2021 (4)

tc_buukelçi_komrat_06_04_2021 (2)

tc_buukelçi_komrat_06_04_2021 (5)

tc_buukelçi_komrat_06_04_2021 (1)

BİR CUVAP YAZIN