zen_1_1

08.04.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1847 KERÄ BAKILMIŞ

Siz inanêrsınız mı? “Karannık asirlik”tä bulunan çinovniklär inanêrlar!

Şvețiya devletin medițina malları Agenstvosunun saytında açıklandı, ani şvețiya-angliyalı AstraZeneca vakținasının adı diişiler da bundan ötää onun adı olacek Vaxzervia. Onnar bildirerlär, ani bunan vakținayı kendisini diiştirmeerlär, ama sade adını, kutusunda erleştirmesini hem markirovkasını.

Agenstvo bildirer neçin bu iş yapılêr: vakținațiyadan sora insannarın damarlarında tramboz oluşurmuş, susarak o iş için, ani bu vakținadan dünnääda artık 19 kişi öldü.

Aslısı sa o, ani Evropa devletlerin çoyu hem kimi kontinentların başka devletleri da AstraZeneca vakținasının (oku: Vaxzervia) kullanmasını durguttular. Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşu (World Health Organization, WHO) sa açıktak tanıdı AstraZeneca vakținasının bu uurda zararlı olduunu.

Demeli Gagauziya vraçları haklıydılar, açan,  bu vakținasından şüpeli olarak, dedilär, ani onu kendilerinä urdurmayaceklar (bak: http://anasozu.com/gagauziya-vraclari-oxfordastrazeneca-vaktinasindan-supeli/) hem o vraçlara karşı batak atan “Karannık asirlik”tä bulunan Moldova hem Romıniya çinovnikleri, ani şindi dilsiz gibi susêrlar, haksızdılar (bak: http://anasozu.com/vakit-gosterdi-kim-karannik-asirlikta-buluner/).

Bilim insannarı aaraştırdılar dünnääda bulunan koronovirusa karşı vakținalarını faydalıını. Örnek için, en üüsek efekt verän birkaçının proțentlarını açıklêêrız:

Moderna 94% (ABD);

Pfizer/ BioNTech 94% (ABD/Germaniya);

Sputnik V  92% (Rusiya);

BBIBP-CorV  79% (Kitay);

AstraZeneca 76% (Şvețiya/Angliya).

Kendiniz görersiniz, AstraZeneca yada eni adınnan Vaxzervia vakținasının efekti en az. Bir da – yan zararlıı var.

Nicä da olsa, herbir koyun kendi ayaandan asılêr! Onuştan kendiniz lääzım karar alasınız: angı vakținaylan haşlanmaa, osaydı, Konstituțiya hakkınızı kullanarak, hiç haşlanmamaa mı.

Akademik Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN