Cadıların_yakması

25.03.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 545 KERÄ BAKILMIŞ

Vakıt gösterdi kim “Karannık asirlik”tä bulunêr

(Bunnar gagauz vraçların önündä lääzım prost olsunnar)

Açan Gagauziyadan vraçlar 01.03.2021 günündä açıkladılar, ani Oxford/AstraZeneca vakținası şüpeli, gagauz halkını görmää gözleri olmayan türlü sözdä “evropacılar” hem nestelär zavalı vraçlarımızın hem milletimizim üstlerinä hemen mındarlık attılar (bak: http://anasozu.com/gagauziya-vraclari-oxfordastrazeneca-vaktinasindan-supeli/).

Sora, açan Oxford/AstraZeneca vakținasınasını kendilerinä urduran insannar ölmää başladılar hem Evropa devletleri bir-biri ardı o vakținanın şüpeli olmasını tanıdılar da Oxford/AstraZeneca vakținațiyasını durguttular, üstümüzä batak atan sözdä “evropacılar”, kıyruklarını ayaklarların arasına sajkayıp, hemen deliklerinä saklandılar.

Herliim onnarda, kim ozaman gagauz varçlarına hem gagauz milletinä mındarlık attı, “Karannık asirlik”tä  bulunan Moldovanın ESKİ premyer-mnistrusu İon STURZAda, Romıniya Pravitelstvosunun devlet sekretari Anna GUȚUda, Moldovanın cümne saalıı uurunda menecement milli şkolasının direktoru Oleg LOZANda hem taa başkalarında hodullık hem esap varsa, onnar lääzım gagauz vraçların hem gagauz milletin önündä prost olsunnar.

Ama olmayaceklar, zerä kanırıklık hem kendilerini insan görmäktän, kalanını da, onnardan olmayannarı, patlacan saymaktan boynularını bükmezlär.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Resim: Cadıların yakılması (Zeitung Derenburg 1555., ru.wikipedia.org)

BİR CUVAP YAZIN