bakhsi

05.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2070 KERÄ BAKILMIŞ

Uzbekistanda BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivali

Uzbekistan Prezidentın Kararına görä, UNESCO kanadı altında, Çiçek ayın 5-10 günnerindä Uzbekistanın Termez kasabasında geçecek BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivali.

Festivalin ön pres-relizında açıklanêr, ani Festivaldä pay alaceklar 76 devlettän insannar. Onnarın içindän 58-zi (20 devlettän ustalar) BAHSİ konkursuna katılaceklar. Konkursantların ustalıını kararlayacek 7 kişilik jüri, ani kurulêr Kazahstan, Koreya, Mongoliya, Rusiya, Türtkiye, Uzbekistan hem Franțiya devletleri temsilcilerindän.

Bundan kaarä, BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festival çerçevesindä yapılan bilim konferențiyasında 11 devlettän 23 kişi da dokladlarını okuyacek.

Festivalin şannı musaafirleri olaceklar UNESCO hem İSESCO (İslam üüredicilik, kultura hem bilim kuruluşu) temsilcileri hem da 12 devlettän 19 bilim, kultura hem devlet insannarı.

Not. BAHŞİ – bu Orta Aziya türk halklarında destancı hem halk türkücüsü olan insan, ani sazda yada dutarda oynêêr hem aazlan da çalêr. Bu lafın var taa bir maanası – üüredici.

BİR CUVAP YAZIN