olimpiada_2

13.03.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1435 KERÄ BAKILMIŞ

XXIX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadasının prizörları

Baba Marta ayın 9-11 günnerindä, Kişinevun “Antioh Kantemir” liţeyindä geçti 29-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadası. Olimpiadada pay aldılar Gagauziyanın regional Olimpiadalarında 1-4 erleri alan 60 üürenci.

Olimpiadada hepsi prizörlara verildi Diploma hem (erä görä) para baaşışları. Bundan kaarä ilk üç erleri alan üürencilerä yıl sonunda gagauz dilindä nota “10” koyulacek, da onnar bu predmetta ekzamen vermeyeceklär.

XXIX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadasının prizörları:

9-cu klaslar:
1-ci er – Anna KALPAKÇI (Baurçu küüyün teoretik liţeyi, üüredicisi Elizaveta İlyiniçna Ratkova);
2-ci er – Olesä KİROVİÇ (Avdarma küüyün D. Çelengir teoretik liţeyi);
3-cü er – Anastasiya GAYDARLI (Kıpçak küüyün S. Baranovskiy teoretik liţeyi);
4-cü er – İrina MALAÇLI (Kıpçak küüyün B. Yanakoglu teoretik liţeyi).

10-cu klaslar:
1-ci er – Natalya KURDOGLU (Komrat M. Çakir kolecı);
2-ci er – Elena KOCEBAŞ (Kıpçak küüyün S. Baranovskiy teoretik liţeyi);
3-cü er – Natalya GREK (Avdarma küüyün D. Çelengir teoretik liţeyi);
4-cü er – Kiril BARGAN (Komrat sport liţeyi).

11-ci klaslar:
1-ci er – Natalya STAMAT (Kıpçak küüyün S. Baranovskiy teoretik liţeyi);
2-ci er – Veronika ÇOLAK (Kıpçak küüyün B. Yanakoglu teoretik liţeyi);
3-cü er – Aleksandra KOÇANCI (Avdarma küüyün D. Çelengir teoretik liţeyi);
4-cü er – Matröna STAEVA (Kongaz küüyün T. Zanet teoretik liţeyi).

12-ci klaslar:
1-ci er – Anastasiya ÇEBAN (Komrat M. Çakir kolecı);
2-ci er – İrina TANASOVİÇ (Avdarma küüyün D. Çelengir teoretik liţeyi);
3-cü er – Alöna KURDOVA (Kıpçak küüyün B. Yanakoglu teoretik liţeyi);
4-cü er – Tatyana KAMBUR (Avdarma küüyün D. Çelengir teoretik liţeyi).

Olimpiadanın kapanışında hepsinä deyni gösterildi bir konţert, angısında gagauz oyunnarından kaarä, internaţionizmayı unutmadaan, gösterildi moldovan oyunnarını da. Konţerttä 12-ci klasta 1-ci eri alan Komrat M. Çakir kolecın üürencisi Anastasiya ÇEBAN çaldı gagauz halk türküsünü “Gandü”, angısını buldu “GAGAUZLUK” Cümne Birlii ömürä geçirerärkän “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” Proektını (bak: http://anasozu.com/bu-kiyatlar-gagauz-kulturasinin-altin-fondu/ ).

BİR CUVAP YAZIN