baskan_bayraklar

10.08.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2369 KERÄ BAKILMIŞ

Burası, sizä, orası diil!

Gagauziya Başkanı baskısına görä, onu GHTda cep deputatlar, kendi çounnuunnan hem Rusiya kokusunnan, Kirez ayın (iyün) 12-dä karar aldılar, ani Gagauziya Halk Topluşun eni seçimneri Ceviz ayın (sentäbri) 19-da yapmaa. Ama büünkü durumda Gagauziya Başkanın ayakları altında toprak kaymaa başlayınca, o Gagauziya Halk Topluşun bu gün seçimneri şüpä altına koydu.

Annayarak, ani Ceviz ayın (sentäbri) 19-da GHTya kendi çep kandidatlarını pek geçirämeyecek, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, bu seçimnär genä olmasını deyni, amansız uran silähı kullanmaa başlêêr – COVİD durumunu. Hiç olmayan erdä, açan Gagauziyada bir-iki insan Covida ulaşêr, orayı hemen “kırmızı kod” dedikleri durumunu koyêr. Başkan bunu neçin sa yapmazdı, açan Gagauziya bıldır koronovirustan yanardı.

Gagauziya Halk Topluşun eni seçimnerinä karşı İrina VLAH Covid silähını bir kerä artık kullandı, açan Çiçek ayında, maamilä surat koronovirus beterinä görä, Gagauziyanın Üstolan Durumnarı Komisiyasına Hederlez (may) ayın 16-da Gagauziya Halk Topluşuna seçimneri durgutturdu. Gözüker, ani bu sțenariy tekrarlanacek.

Moldovaya bakarsak, Moldova Prezidentı Maya SANDU, Covid durumuna bakmadaan, hepsini yaptı, ani Moldova Parlamentına seçimnär olsun.

Ama Komrat sizä Kişinev diil hem burası, sizä, orası diil! Gagauziya Başkanı İrina VLAH hepsini savaşacek yapmaa, ani Gagauziya Parlamentına seçimnär olmasın. Onuştan şaşmayın, açan tezdä işideceyniz, ani “koronovirus pandemiyası beterinä Gagauziya Halk Topluşun

eni seçimneri Ceviz ayın (sentäbri) 19-da olmayaceklar”. Belliki onnar olmarsalar, olmayaceklar gagauz halkın başına gelän bu başkannık belası beterinä.

Todur ZANET

Anaktar sözlär : , , ,

BİR CUVAP YAZIN