cesmekuuyu_

02.06.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 384 KERÄ BAKILMIŞ

Çeşmäküüyündä “1946-1947 yıllarda olan Aaçlıın kurbannarı”na anmak kompleksı kurulacek

“Genç gagauz yazıcılar Birliin” Cümne Birlii başının Alla ÇERNİOGLUnun (Alla Büük) danışmasına görä, Hederlez ayın 25-dä Çeşmäküüyü Soveti aldı karar Çeşmäküüyündä 1946-1947 yıllarda Aaçlaa kurban olannarın anması için kurmaa bir anmak kompleksı.

Bu Karar için taraf oldular Çeşmäküüyü Sovetin hepsi sovetnikleri.

Küüyün primarı Sofiya JEKOVA da buna yanı oldu, da istedi izin, başlamaa deyni bu memorial kompleksı için para hem başka yardımnarı toplamaa.

Çeşmäküüyü Sovetin başı Pötr MACAR açıkladı, ani bu iş için var nicä kullanmaa o paraları hem malları, ani küülülär topladıydılar Ütülü küüyü tarafından küüyä bir kruça koymaa deyni, bildirer cesma.md.

Not. Canavar ayın (oktäbri) 15-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) kendisinin XXX-cu toplantısında, inceleyeräk GHT deputatların Elena KARAMİTın hem Ekaterina JEKOVAnın zakon teklifini “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun deyni, Karar aldı Gagauziyada bu gündä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın.

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” kurmaa deyni teklif kararı oy birliinnän alındı Avdarma küüyündä “1946-1947 yıllarda yapılan Aaçlıın kurbannarını Anmak Günü toplantısında 2017-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 9-da  (bak: http://anasozu.com/avdarma-kuuyunda-1946-1947-yillarda-olan-aacliin-kurbannarini-andilar/). Açan orayı toplandı Gagauziyanın 13 küüyündän hem kasabasından 128 yaşlı insan, ani, o kara belayı geçirip, diri kaldılar. Ozaman karar alındı, ani bu Gün, akademik hem poet Todur ZANETin teklifinä görä, Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun.

BİR CUVAP YAZIN