parlament_arası_grupa

12.02.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 662 KERÄ BAKILMIŞ

Kara yımırtalar biyaza dönecek mi? Sanmêêrız!

2020-ci yılın Küçük (fevral) ayın 11-dä Moldova Parlamentında enidän toplandı Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlamentlar arası çalışmak grupası, angısı lääzım savaşsın iileştirmää Moldova Respublikasının Konstituțiyasına görä Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yaşamasını.

Bu ilk toplantı başlangıç olarak kabledildi, onuştan onun oturuşunda, çalışmak grupanın azalarından kaarä, pay aldılar Moldova Parlamentın frakțiyalarının hem Moldovada Şvețiya büükelçiliin temsilcileri, Krizisları önnendirmää halklararası inițiativaların (CMI) ekspertları.

Başlangıç toplantısının predsedateli oldu Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYA, angısı urguladı, ani “gagauz paketları” çözülsün lääzım. Canabisi tanıştırdı hepsini Moldova tarafından parlamentlar arası çalışmak grupasının azalarınnan.

Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA da, kendi tarafından, tanıştırdı bu grupanın Gagauziyadan azalarınnan.

Parlamentlar arası çalışmak grupasının iki sopredsedateli ayırıldı: Moldova tarafından – Vlad BÊTRINÇA, Gagauziya tarafından – Georgiy LEYÇU.

Gagauziya tarafından selämnama sözlerinnän danıştılar deputatlar Ekaterina JEKOVA, Georgiy LEYÇU hem Georgiy EFTENİ.

CMI ekspertı Stevie YOUNG adadı bu grupanın çalışmasına ekspertlı bilgileri hem üüredicilik uurunda yardımcı olmaa.

Çalışma grupanın sıradakı toplantısı 2020-ci yılın Küçük (fevral) ayın ikinci payında olacek, bildirer Gagauziya Halk Topluşun habercilik serviçi.

Bu parlamentlar arası çalışmak grupası, maamilä surat, 2014-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 15-dän beeri çalışmaa savaşêr hem, Moldova tarafından temsilcileri beterinä, 6 yılın içindä bu grupa sadä kara yımırta yımırtladı. Şindi o kara yımırtalar biyaza dönecek mi? Sanmêêrız, zerä esaba alarak onu, ani şindi da Moldova tarafından grupada var onnar, kim taman 4 ay geeri Evropa Sovetin Parlament Asambleyasının (ESPA) sonundakı toplantısında, Türkiye delgațiyasının teklif ettii “Gagauz diiştirmesi”nä blokada koyup, ona karşı oy verdilär (bak: http://anasozu.com/gagauzlara-taa-bir-kara-yimirta-bu-kera-moldova-delegatiyasindan-espada/) bu grupanın çalışmasının meyvaları büük şüpä altında.

BİR CUVAP YAZIN