kara_yimirta

09.10.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 631 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzlara taa bir kara yımırta. Bu kerä Moldova delegațiyasından ESPAda

Evropa Sovetin Parlament Asambleyasının (ESPA) sondakı toplantısında incelendi “Moldova Respublikasında demokratiya institutların işlemesi” adlı bir doklad.

ESPAda Türkiye delegațiyası teklif etti bu dokladlan ilgili karar dokumentinä koymaa bir teklif, ani Moldova Respublikasının kuvetleri hemen incelesin “Gagauz paketı” zakon inițiativalarını, angıları taa 2017-ci yılda Moldova Parlamentın kabledilmesinä teklif edildi. Bu “paketı” hazırladı Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlament komisiyası.

Ama  ESPAda Moldova delegațiyası, nicä taa ileri da (bak:  http://anasozu.com/komisiya-angi-yimirtayi-yimirtlayacek-biyazi-mi-karayi-mi/
hem http://anasozu.com/parlament-komisiyasi-calismak-grupasi-kara-yimirtayi-yimirtladi/,
hem da http://anasozu.com/parlament-komisiyasi-bir-kara-yimirta-yimirtlayip-gagauzlara-taa-bir-kera-gulmaa-aldi/),
gagauzları taa bir kerä gülmää alıp, bir kara yımırta yımırtladı da “Gagauz diiştirmesi”nä blokada koydu. “Gagauz diiştirmesi”nä karşı oy verdilär Moldova delegațiyasından Andrian KANDU (MDP), Doyna GERMAN (PAS) hem İnga GRİGORİU (DA platforması).

Not. Redakțiyamızın adından şükür ederiz ESPAda Türkiye delegațiyasına, ani teklif etti bu diiştirmeyi hem ani oy birliinnän bunun için oy verdi.

BİR CUVAP YAZIN